• Marktexpertise over ruimtelijke ontwikkeling
  • Oplossingen voor gebouwen, gebieden en grond
  • 25 planologen, geografen en (vastgoed)economen
  • Klanten geven ons gemiddeld een 8,3
  • 92% van onze adviezen wordt uitgevoerd

Trainingen en bijeenkomsten Stec Fabriek

Nieuws

stec referenties

Klanten

Gebiedsregisseur Oosterwold voor Rijk, Almere en Zeewolde
Esther Geuting van Stec Groep was als gebiedsregisseur verantwoordelijk voor de realisatie van Oosterwold, een landelijke proeftuin voor organische gebiedsontwikkeling voor nieuwe woonconcepten met opvallend veel vrijheid.
Kantorenaanpak provincie Utrecht
Stec Groep adviseerde de provincie Utrecht over de vraag naar kantoorruimte voor de middellange termijn en de toekomstpotentie van bestaande en geplande kantoorlocaties.
Detailhandelsvisie voor West-Brabant
De regio West-Brabant ondersteunden we bij het opstellen van een uitvoeringsagenda voor de nieuwe retailvisie.
Transformatie lege kantoren Deventer
Aan de hand van het instrument 'Hoe courant is uw pand' adviseerden we de gemeente Deventer en vastgoedbeleggers over herontwikkeling van (lege) kantoren.
Woonvisie regio Alkmaar
Stec Groep begeleidt het proces om met de regio Alkmaar en alle betrokken (markt-)partijen te komen tot een nieuw Regionaal Actie Programma Wonen.
Quickscans en markttoetsen Syntrus Achmea
Voor Syntrus Achmea beoordelen we jaarlijks vele tientallen vrijesectorhuurprojecten.
Bedrijventerreinenaanpak Den Haag
De stad Den Haag assisteren we bij de bedrijventerreinenstrategie. Ook deden we onderzoek naar de vraag naar kleinschalige bedrijfsruimte.
Ladderproof maken woonplannen West-Overijssel en Twente
Gemeenten in West-Overijssel en Twente helpen we bij het Ladderproof maken van hun woonprogrammering, samen met de provincie Overijssel.
Onderzoek logistieke locaties Metropoolregio Eindhoven
Voor Metropoolregio Eindhoven is de waarde van de logistiek in beeld gebracht. Robert Visser (bestuurlijk trekker): “We hebben op basis van de adviezen van Stec Groep keuzes gemaakt over onze (high tech) logistieke locaties.”