12 april, 2016

De Ladder voor duurzame verstedelijking is sinds oktober 2012 verplicht in de ruimtelijke ordening.

Bestemmingsplannen vanaf zo’n 10 tot 15 woningen, zo lijkt nu, moet u beladderen. Hoe doet u dat?  Welke woningen zijn een kwalitatieve verrijking van uw bestaande wijken, kernen of stad? Maar ook: hoe maakt u uw woonvisie en programmering Ladderproof? En wat is de impact op regionale samenwerking?

Daarnaast in deze training ook veel praktische Ladderachtergrond, definities, valkuilen, tips en concrete voorbeelden.


Trainers
naam werknemer
Jorn Matthijsse
medior adviseur