12 april, 2016

De Ladder voor duurzame verstedelijking is sinds oktober 2012 verplicht in de ruimtelijke ordening.

Bestemmingsplannen vanaf zo’n 10 tot 15 woningen, zo lijkt nu, moet u beladderen. Hoe doet u dat?  Welke woningen zijn een kwalitatieve verrijking van uw bestaande wijken, kernen of stad? Maar ook: hoe maakt u uw woonvisie en programmering Ladderproof? En wat is de impact op regionale samenwerking?

Daarnaast in deze training ook veel praktische Ladderachtergrond, definities, valkuilen, tips en concrete voorbeelden.


Trainers