21 juli, 2016

Op donderdag 21 juli 2016 organiseert Hekkelman in samenwerking met Stec Groep een seminar over de wijziging van de Ladder voor duurzame verstedelijking die naar verwachting uiterlijk op 1 juli 2017 in werking zal treden en de Uitvoeringsregelgeving Omgevingswet die op 1 juli 2016 voor internetconsultatie zal worden vrijgegeven.

Ladder voor duurzame verstedelijking:

De afgelopen maanden is een nieuwe tekst van de Ladder voor duurzame verstedelijking voorbereid. Deze nieuwe tekst zal op 1 juli 2016 beschikbaar komen. Tijdens het seminar komen de recente ontwikkelingen van de Ladderjurisprudentie aan bod en zullen we met u ingaan op de gevolgen van de nieuwe Laddertekst voor de praktijk.

Uitvoeringsregelgeving Omgevingswet:

De Omgevingswet is inmiddels door het Parlement aangenomen. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de uitvoeringsregelgeving. Op 1 juli 2016 zullen het Omgevingsbesluit, het Besluit kwaliteit leefomgeving, het Besluit activiteiten leefomgeving en het Besluit bouwwerken leefomgeving voor internetconsultatie worden vrijgegeven. Wij zullen ingaan op (-) de globale inhoud van de vier Besluiten en hun onderlinge relatie, (-) hun verhouding tot de Omgevingswet, (-) de specifieke regels met betrekking tot het omgevingsplan, en (-) de regels over geluid.

Via deze link kunt u de brief raadplegen van de Minister van Infrastructuur en Milieu met betrekking tot de voortgang van de trajecten van uitvoeringsregelgeving, invoeringswet- en regelgeving, aanvullingsregelgeving en implementatie van de Omgevingswet.

Programma:

  • 09.30 uur tot 10.00 uur Ontvangst met koffie en thee
  • 10.00 uur tot 12.30 uur Ladder voor duurzame verstedelijking
  • 12.30 uur tot 13.30 uur Lunchpauze
  • 13.30 uur tot 17.00 uur Uitvoeringsregelgeving Omgevingswet

Het is uiteraard mogelijk alleen het ochtend- of het middagprogramma bij te wonen. Bij uw inschrijving kunt u aangeven of u gebruik wilt maken van de lunch.

Sprekers:

  • mr. T.E.P.A. Lam (Tycho), advocaat Hekkelman Advocaten & Notarissen en senior docent/onderzoeker Radboud Universiteit Nijmegen
  • prof. mr. A.G.A. Nijmeijer (Tonny), hoogleraar Radboud Universiteit Nijmegen en adviseur Hekkelman Advocaten & Notarissen
  • drs. P.J.A. van Geffen (Peter), directeur Stec Groep
  • mr. R. Benhadi (Rachid), advocaat Hekkelman Advocaten & Notarissen en promovendus Radboud Universiteit Nijmegen
  • mr. L.J. Gerritsen (Luuk), advocaat Hekkelman Advocaten & Notarissen
  • mr. F.A. Pommer (Franc), advocaat Hekkelman Advocaten & Notarissen

Aanmelden:

Graag nodigen wij u voor het seminar uit. Uiteraard zijn andere collega’s binnen uw organisatie, voor wie dit seminar interessant zou kunnen zijn, ook van harte welkom! Aan deelname en de lunch zijn geen kosten verbonden. U kunt zicht tot en met vrijdag 15 juli 2016 voor het seminar aanmelden. Klik hier om u aan te melden.


Trainer