07 februari, 2019

Bedrijven in uw gemeente krijgen te maken met next economy trends als robotisering, smart industry en circulaire economie. Samen staat u voor forse energie- en klimaatopgaven en uitdagingen voor een gezonde, aantrekkelijke en veilige werkomgeving. Het is tijd voor een nieuwe toekomstbestendige generatie bedrijventerreinen. Maar wat is dat? Wanneer is sprake van next economy bedrijventerreinen? Hoe combineert u economie en duurzaamheid? En hoe implementeert u dit? Wat is de rol van bedrijven, gemeente, regio of provincie?

Na het succes van de vorige training, organiseren we een nieuwe training over next economy bedrijventerreinen. U hoort onze visie (zie ons whitepaper) op economie en duurzaamheid in de next economy. We gaan met u aan de slag met veel concrete, actuele voorbeelden over hoe u ‘The Next Step’ kunt zetten met uw bedrijventerreinen.

Programma

12:30 uur    Lunch en kennismaking

13:00 uur    Opening, aftappen vragen

13:15 uur    Onze visie op de vijf meest cruciale next economy-trends voor bedrijventerreinen: (1) circulaire economie, (2) smart industry, (3) smart logistics, (4) robotisering en (5) open innovatie. Plus de rol van bedrijventerreinen in opgaven als energie, klimaat en gezondheid.

  • Effecten van deze trends en opgaven op locatiedynamiek en ruimtevraag van bedrijven. Neemt die toe of af? Welke plekken gaan het maken? Wat zijn cruciale next economy locatiekwaliteiten?
  • Praktische checklist ‘The Next Step’: welke stappen moet wie zetten voor sterke toekomstbestendige bedrijventerreinen?
  • Betekenis voor uw beleid, triple helix samenwerking, clustering, programmering, herstructureringsaanpak, uitgiftebeleid, marketing & acquisitie en accountmanagement.
  • Herijking herstructureringsopgave Metropoolregio Amsterdam (MRA): we analyseerden ruim 280 bedrijventerreinen in de MRA op hun economische kwaliteiten en next economy-potentie.
  • Onder meer door inzet van ons model Next Economy Effect Rapportage (NEER). Hoor alle ins & outs.
  • Resultaten van ons eigen onderzoek met tien provincies naar de ruimtevraag en locatiedynamiek in de industrie. Met veel kwalitatieve inzichten van ruim 100 deelnemende voorbeeldbedrijven over de impact van trends als circulaire economie, robotisering, open innovatie en smart logistics.

14:15 uur    Vraag maar raak

14:45 uur    Break

15:00 uur    Samen werken aan next economy bedrijventerreinen:

  • Uw eigen cases langs de next economy meetlat
  • Eerste tips en adviezen van ons en elkaar voor ‘The Next Step’

16:30 uur    Borrel

 


Trainers
naam werknemer
Juriën Poulussen
senior adviseur
naam werknemer
Evert-Jan de Kort
senior partner