10 november, 2016

Wat zijn marktconforme grondprijzen voor uw gemeente anno 2017? Kunnen de grondprijzen omhoog nu de markt aantrekt, met name in de woningbouw? En maakt u goed onderscheid in reguliere en logistieke kavels op de bedrijventerreinenmarkt? Op 10 november geven we een training over grondprijzen (grondprijsnota 2017). Hierin nemen we alle actuele vragen die nu voor gemeentelijk grondprijsbeleid spelen mee. Komt u ook?

Programma:

12:30   Ontvangst en lunch

13:00   Opening en kennismaking

13:15   Hoe maakt u een sterke nota grondprijsbeleid 2017?
door Jan Paul Stouten (senior adviseur)

  • Wat zijn marktconforme (grond)prijzen voor woningen, winkels, bedrijfsruimten, kantoren en zorgvastgoed anno 2017? Marktupdate.
  • Residueel rekenen bij het zeer booming vrijesectorhuur, sterke koopwoninglocaties, sociale woningbouw en (collectief) particulier opdrachtgeverschap.
  • Prijsverbetering bijzondere segmenten zoals grote logistieke kavels en pdv.
  • Met welke bouw- en bijkomende kosten moet u rekenen: gaan ze nu al stijgen? Wat betekent het voor uw prijzen?
  • Onderhandelen over prijzen.

15:15   Pauze

15:30   Zelf aan de slag

  • Eigen situatie: grondprijsbeleid in uw gemeente.
  • Intervisie en oplossingen.

16:30   Borrel


Trainer