31 januari, 2017

In veel regio’s gaat het goed met de woningmarkt en moet er nieuwbouw bij. Om de beste plannen nu snel naar de markt te brengen, met zo min mogelijk hickups, hebt u een Ladder-vaste onderbouwing nodig. De Raad van State keurt nog steeds grote en kleine woonplannen af op de Ladder voor duurzame verstedelijking en ook regionale afspraken moeten passen binnen Ladder-uitgangspunten van provinciale verordeningen. Wat kunt u doen om Ladder- en procesrisico’s te reduceren? Hoe zorgt u voor vlotte overeenstemming met regiogemeenten over te realiseren plannen? Daarover deze training.

Inhoud training:

  • Verbeteren van uw Ladder-motivering en woningbouwprogrammering.
  • Wat kunt u bij de initiatiefnemer (ontwikkelaar) neerleggen?
  • Hoe be-Laddert u inbreidingsplannen? En plannen buiten bestaand stedelijk gebied?
  • Wat zijn de achtergrond, begrippen en definities in het Bro 3.1.6?
  • Lessen uit onze Raad van State- en adviespraktijk, waaronder: case Reeve (Overijssel), Torensteepolder (Zuid-Holland), Groot Luchen (Brabant) en Hembrug (Zaanstad).
  • Uitleg over de nieuwe Ladder-wettekst per medio 2017, consequenties en tips.
  • Crisis- en herstelwet: wat hebt u eraan?
  • Regionale afstemming en provincie; wat helpt enorm voor een sterke onderbouwing?

Naast twee uur kennisoverdracht kunt u uw case inbrengen. Als u uw vraag, Ladder-motivering, zienswijzen/beroep vooraf mailt, kunnen we u ter plekke gerichte adviezen geven.

Samen maken we aan het eind van de training een sterk overzicht van do’s en don’ ts (checklist).

Wilt u liever een incompany training? Dat kan natuurlijk ook. Neem dan contact op met Laura Engelbertink.


Trainers
naam werknemer
Bouke Timmen
senior adviseur