21 september, 2017

Grondprijsnota 2018

Wat zijn marktconforme grondprijzen voor uw gemeente anno 2018? Kunnen de grondprijzen omhoog nu de markt aantrekt, met name in de woningbouw? En maakt u goed onderscheid in reguliere en logistieke kavels op de bedrijventerreinenmarkt? Op 21 september geven we een training over grondprijzen (grondprijsnota 2018). Hierin nemen we alle actuele vragen die nu voor gemeentelijk grondprijsbeleid spelen mee. Komt u ook?

Programma:

12:30    Ontvangst en lunch

13:00    Opening en kennismaking

13:15    Hoe maakt u een sterke nota grondprijsbeleid 2018?

• Wat zijn marktconforme (grond)prijzen voor woningen, winkels, bedrijfsruimten, kantoren en zorgvastgoed anno 2018? Marktupdate en aandacht voor bandbreedtes binnen gemeente.

• Residueel rekenen bij de zeer booming vrijesectorhuur, sterke koopwoninglocaties, tiny housing, sociale woningbouw en (collectief) particulier opdrachtgeverschap.

• Prijsverbetering bijzondere segmenten, zoals grote logistieke kavels en pdv.

• Met welke bouw- en bijkomende kosten moet u rekenen: gaan ze nu al stijgen? Wat betekent het voor uw prijzen?

• Onderhandelen over prijzen.

15:15   Pauze

15:30   Zelf aan de slag

• Eigen situatie: grondprijsbeleid in uw gemeente.

• Intervisie en oplossingen.

16:30   Borrel


Trainers
naam werknemer
Erik de Leve
specialist woningmarkt