24 mei, 2018

De bedrijventerreinenmarkt draait op volle kracht. Veel bedrijven investeren weer en uitgiftes nemen snel toe, met de logistiek als koploper. Gemeenten en industrieschappen hebben daarom veel grondprijsvragen over bedrijventerreinen. Wat zijn marktconforme grondprijzen anno 2018? Welke segmenten, zoals logistiek, doen het goed en kunnen wellicht hogere grondprijzen aan? Welke niet? Hoe differentieert u grondprijzen? En hoe legt u ze uit aan kopers? Op 24 mei geven we hierover een training.

Programma

12:30 uur     Lunch en kennismaking

13:00 uur     Opening, aftappen vragen

13:15 uur     Kennisoverdracht en actualiteiten:

  • Marktdynamiek 2018 en verwachtingen komende jaren: wat zoeken bedrijven en waar liggen uw kansen?
  • Impact next economy op uitgifte en prijzen, zoals automatisering/robotisering, smart industry, open innovatie, 3d-printing en e-commerce
  • Groei in logistieke beleggingen en effect op prijzen
  • Welke prijzen kunnen omhoog, welke niet? Hoe differentieert u optimaal?
  • Marktconforme prijzen specifieke segmenten, zoals datahotels, windmolens, zonneparken en zendmasten
  • Meerwaarde erfpacht op bedrijventerreinen anno 2018
  • Hoe te komen tot goede regionale afspraken over marktconforme grondprijzen? Met ervaringen uit o.a. regio Eindhoven
  • Voorjaarsschoonmaak: quick wins in prijsstelling, vestigingseisen en marketing & acquisitie, die uw uitgifte kunnen ‘boosten’

15:00 uur     Pauze

15:15 uur     Aan de slag met uw cases (stuur uw case gerust vooraf naar ons toe)

16:30 uur     Afronding en borrel


Trainers
naam werknemer
Jan Paul Stouten
senior adviseur
naam werknemer
Evert-Jan de Kort
partner