18 april, 2019

Over twee jaar gaat de Omgevingswet in, en de verwachtingen zijn hoog. Over het ‘hoe’ is nog veel onduidelijkheid. Hoe zorgt u voor: efficiënter werken, betere afwegingen en met meer ruimte voor initiatief? Wat verandert er voor u door de Omgevingswet voor RO en gebiedsontwikkeling? Wat kunt u nu al doen met de Crisis- en herstelwet (transitiewet) en wat niet? Welke innovatiekansen (open normen, salderen, tijdelijkheid et cetera) ontstaan en wat betekent dit voor nieuwe RO-werkwijzen?

Stec Groep organiseert hierover een nieuwe training waarin we onze leerervaringen delen uit grensverleggende projecten zoals de omgevingsplannen voor Oosterwold (Almere), Binckhorst (Den Haag) en Hembrug-terrein (Zaandam), de Staalkaart Omgevingsplan Centrumgebieden voor het Rijk (samen met Hekkelman en Kuiper), en het innovatieproject ‘Programmeren onder de Omgevingswet’ voor alle 12 provincies.

Programma

12:30 uur     Inloop met lunch

13:00 uur     Kennismaking, aftappen vragen en mini-benchmark

13:30 uur     Kennisoverdracht Omgevingswet (en wat nu al kan)

  • Een nieuwe gereedschapskist met duiding ‘what’s new’
  • Belangrijke veranderingen voor gemeenten en provincies
  • Innovatiekansen voor RO- en gebiedsontwikkeling in de praktijk
  • Naar een nieuwe RO-werkwijze met de Omgevingswet?

15:00 uur     Pauze

15:15 uur     Intervisie over uw cases (free advice)

16:00 uur     Omgevingswet-agenda maken

16:30 uur     Napraten en borrel


Trainers
naam werknemer
Bouke Timmen
senior adviseur
naam werknemer
Esther Geuting
directeur innovatie