30 november, 2017

Nieuwe benchmark Stec Groep

FD, Binnenlands Bestuur en Stadszaken kopten over onze benchmark investeringsgerichte aanpak bedrijventerreinen.

Enkele highlights:

• Gemeentelijke budgetten herstructurering halveren komende vijf jaar.
• Gemiddelde gemeente benut slechts helft tools om private investeringen te bevorderen.
• Maar 20% van terreinen is klaar voor smart industry. 10% van gemeenten heeft terreinen voor 2030 circulair.

Leer van de benchmark (170 deelnemende gemeenten) tijdens onze training investeringsgerichte aanpak op 30 november.

Programma:

12:30  Lunch

13:00  Opening en kennismaking

13:15  Uitkomsten benchmark investeringsgerichte aanpak bedrijventerreinen: leren van koplopers
Tips voor ondernemers- en investeringsgericht werken
• Investeer meer in inzicht van uw bedrijvendynamiek.
• Kies juiste instrumentenmix: niet zomaar ingrijpen in openbare ruimte, wel investeren in ecosysteem van ondernemers en vastgoedprikkels.
• Slim prioriteren van budgetten: sluit aan bij waardesprong en topsectoren.

14:30  Napraten/kennisuitwisseling: leren van elkaar
• Hoe investeringsgericht is uw gemeente?
• Welke succesvolle maatregelen past u toe?
• Wat is vernieuwend aan uw aanpak?
• Hoe speelt u in op smart industry en circulair ondernemen?

15:00  Break

15:15  Plan van aanpak uw terrein
• Zeepkist: uw eigen succesfactoren in 1 minuut.
• 5×4-plan uw oude bedrijventerreinen.

17:00  Borrel


Trainers
naam werknemer
Jasper Beekmans
senior adviseur