17 mei, 2018

De vraag naar micro-woningen (tot 50 m² gbo) neemt fors toe, vooral in Nederlandse steden. De trend lijkt structureel, blijkt uit ons onderzoek ‘Klein wonen: trend of hype?’ in opdracht van RVO. Een van de redenen: 90% van de huishoudensgroei de komende 10 jaar komt van éénpersoonshuishoudens. Dit in combinatie met de wens om stedelijk te wonen, leidt tot een compromis op de meters. 

Hoe geeft u op een robuuste manier invulling aan deze vraag en investeringskans? Stec Groep organiseert een training over micro-housing. De training belicht de uitkomsten van dit onderzoek en meer. Aan bod komt onder andere de wenselijkheid van micro-wonen en de kansen die het biedt en hoe u kunt omgaan met praktische problemen. De bijeenkomst is voor beleggers en overheden.

We behandelen in deze training:

 • Actuele ontwikkelingen micro-wonen
 • Relatie met tiny housing: overeenkomsten en verschillen
 • Welke doelgroepen bedient u?
 • Wat kan waar?
 • Hoe voorkomt u uitwassen?
 • Wat is de meerwaarde in uw gemeente
 • Praktische inpassingen van micro-wonen, met voorbeelden
 • Klein wonen en parkeernormen, adaptiviteit en bouwbesluit

Programma

12:30 uur     Lunch en kennismaking

13:00 uur     Opening en aftappen vragen

13:15 uur     Kennisoverdracht:

 • Actuele ontwikkelingen op het gebied van micro-wonen
 • Belang van micro-wonen voor de woningmarkt
 • Doelgroepen en hun behoefte aan een micro-woning
 • Kansrijke product-marktcombinaties die de woningmarkt verrijken
 • Praktische zaken: adaptiviteit, parkeernormen, bouwbesluit et cetera

15:00 uur     Pauze

15:15 uur     Bespreking uw cases (stuur uw case gerust vooraf in)

16:30 uur     Afsluiting en borrel


Trainers
naam werknemer
Esther Geuting
directeur innovatie
naam werknemer
Bart Dopper
medior adviseur