06 december, 2018

Hoe past u de Ladder toe op nieuwe typen werklocaties en campussen? Tijdens deze training passeren de do’s en don’ts van bijzondere concepten de revue: van zorgparken, Techbase Twente, Brainport Innovation Center, Binckhorst tot het World Food Center. Hoe gaat de Ladder om met zulke next economy-locaties? Hoe haalt uw vernieuwende concept de eindstreep in de regio en bij de Raad van State?

Onderwerpen die tijdens deze training aan bod komen:

 • Kwalitatieve motiveerlijnen die stand houden bij campussen en andere nieuwe economische concepten
 • Onderbouwen kwalitatieve en kwantitatieve behoefte is lastiger, hoe pakt u dit op?
 • Mix met leisure, horeca en wonen: hoe onderbouw je dat?
 • Doorgeschoven Ladder-toets, wel of niet doen?
 • Wat voor soort bestemmingsplan maakt u?
 • Wat voegt de Omgevingswet toe aan de Ladder op het vlak van campussen?
 • Welke inzichten biedt recente jurisprudentie over de Ladder en bijzondere concepten?
 • Ladder-tips bedrijventerreinen en kantoorachtige werklocaties

Stec Groep deelt haar leerervaringen graag met u.

De training is nuttig voor:

 • Projectleiders campussen en zorgparken
 • Planologen en strategen ruimte
 • Beleidsmedewerkers economische zaken en bedrijventerreinen
 • Juristen ruimtelijke ordening

Programma

12:30 uur     Lunch

13:00 uur     Opening en kennismaking

13:15 uur      Kennisoverdracht Ladder & nieuwe werkconcepten (Stec Groep)

 • Marktontwikkelingen next economy en nieuwe typen werklocaties
 • Nieuwe Ladder & Ladder-handreiking
 • Doorgeschoven Ladder-toets
 • Succesvolle Ladder-onderbouwingen campussen: succesfactoren
 • Actuele jurisprudentie nieuwe concepten
 • Mix met wonen, short stay, leisure, voorzieningen en horeca
 • Chw/Omgevingswet en wat zet u in uw bestemmingsplan
 • Hoe borgt u uw concept in de regio en in beleid?

14:30 uur     Pauze en netwerken

15:00 uur     Free advice: het bankje (intervisie)

 • Uw case centraal
 • Advies voor en met elkaar

16:00 uur     Next Economy, Ladder en Omgevingswet: doorkijk en reflectie (intervisie)

 • Informatie-overdracht Omgevingswet & next economy
 • Checklist

16:30 uur     Borrel en netwerken


Trainers
naam werknemer
Peter van Geffen
directeur
naam werknemer
Juriën Poulussen
medior adviseur