06 juni, 2019

Hoe past u de Ladder toe op bedrijventerreinen, campussen en nieuwe, unieke werklocatieconcepten? Tijdens deze training passeren de do’s en don’ts van bijzondere concepten de revue: van Technology base Twente, Brainport Innovation Center, het omgevingsplan voor de Binckhorst tot het World Food Center. Hoe gaat de Ladder om met locaties waar de ‘next economy’ vorm moet krijgen? Hoe haalt uw vernieuwende concept de eindstreep in de regio en bij de Raad van State?

Onderwerpen die tijdens deze training aan bod komen:

 • Kwalitatieve motiveerlijnen die stand houden bij campussen en andere nieuwe economische werklocatieconcepten
 • Onderbouwen kwalitatieve en kwantitatieve behoefte is lastiger, hoe pakt u dit op?
 • Mix met leisure, horeca en wonen: hoe onderbouwt u dat?
 • Doorgeschoven Ladder-toets, wel of niet doen?
 • Wat voor soort bestemmingsplan maakt u?
 • Wat voegt de Omgevingswet toe aan de Ladder?
 • Welke inzichten biedt recente jurisprudentie over de Ladder en bijzondere concepten?

Stec Groep deelt haar leerervaringen graag met u.

De training is nuttig voor:

 • Projectleiders van werklocaties
 • Planologen en strategen ruimte
 • Beleidsmedewerkers economische zaken en werklocaties
 • Juristen ruimtelijke ordening

Programma

12:30 uur Lunch

13:00 uur Opening en kennismaking

13:15 uur Kennisoverdracht Ladder & nieuwe werkconcepten

 • Marktontwikkelingen next economy en nieuwe typen werklocaties
 • Nieuwe Ladder & Ladder-handreiking
 • Doorgeschoven Ladder-toets
 • Succesvolle Ladder-onderbouwingen: succesfactoren
 • Actuele jurisprudentie nieuwe concepten
 • Mix met wonen, short stay, leisure, voorzieningen en horeca
 • Vernieuwing in de Omgevingswet
 • Hoe borgt u uw concept in de regio en in beleid?

14:30 uur Pauze en netwerken

15:00 uur Free advice: het bankje (intervisie)

 • Uw case centraal
 • Advies voor en met elkaar

16:00 uur Next economy, Ladder en Omgevingswet: doorkijk en reflectie (intervisie)

 • Informatieoverdracht Omgevingswet & next economy
 • Checklist

16:30 uur Borrel en netwerken


Trainers
naam werknemer
Juriën Poulussen
medior adviseur
naam werknemer
Evert-Jan de Kort
senior partner