07 november, 2019

Logistiek is hot en investeringen zijn er volop. Uit onderzoek (klik hier) van Stec Groep blijkt een hoge locatiedynamiek. Tegelijkertijd is er discussie over de wenselijkheid van nieuwe logistieke hallen in het landschap. De discussie over de toegevoegde waarde van logistieke activiteiten en de bijdrage aan de regionale economie zijn hierbij van groot belang.

Tijdens deze middag geeft Stec Groep haar visie op de uitdagingen voor de logistieke sector en tips voor versterking van uw regionale logistieke ecosysteem. De transitie naar smart logistics, symbiose met uw stuwende sectoren en de rol van de logistiek in een circulaire economie zijn onderdeel van het programma. Leer daarnaast van elkaar.

Programma

12:30 uur     Lunch en kennismaking

13:00 uur     Opening, aftappen vragen

13:15 uur     Dock 1: Logistiek in beeld, door Hub Ploem:

  • Marktbeeld logistiek: resultaten van eigen onderzoek naar logistieke vestigingsdynamiek en locatiekeuzeonderzoek
  • Toekomst van de logistiek: smart, innovatief en circulair
  • Komen tot een slimme agenda voor versterking regionaal logistiek ecosysteem
  • Wat doen succesvolle regio’s? Leren van winnaars

14:15 uur      Dock 2: De logistiek in transitie, door Wim Eringfeld:

  • Invloed trends op supply chain en locatiekeuze
  • Hoe smart logistics en circulair vormgeven? Wat biedt echt meerwaarde?
  • Tips voor vertaling in uw regionale logistieke ecosysteem

15:15 uur     Pauze

15:30 uur     Dock 3: Uw situatie en lessen voor uw business:

  • Uw logistieke propositie en ecosysteem op scherp
  • Q&A: cross docken met elkaar

16:30 uur     Borrel


Trainers
naam werknemer
Wim Eringfeld
directeur
naam werknemer
Hub Ploem
partner