29 maart, 2018

Maandag 29 januari bracht Rob van Gijzel zijn advies uit naar aanleiding van de lokale samenwerkingstafels middenhuur. Conclusie: 200.000 nieuwe middendure woningen zijn nodig, als smeerolie voor de woningmarkt. Hoe brengt u het advies van Van Gijzel in de praktijk in uw gemeente? Stec Groep vertaalt in deze training het advies van Van Gijzel naar uw gemeente in combinatie met onze eigen onderzoeken en benchmarks.

Wat behandelen we in deze training:

  • Van Gijzel wil ‘lokale beleggerstafels’, hoe zet u ze op?
  • Van Gijzel wil ‘verbetering van gemeentelijke woonvisies’, hoe pakt u dat aan?
  • Nieuwe resultaten uit gemeentebenchmark Stec Groep die medio februari verschijnt: best practices.

Programma

12.30 uur     Lunch en kennismaking

13.00 uur     Opening en aftappen vragen

13.15 uur     Kennisoverdracht:

  • Onderbouwen meerwaarde middenhuur voor uw gemeente
  • Hoeveel en wat voor soort middenhuur-woningen zijn in uw gemeente nodig? Voor wie? Typen doelen in uw woonvisie
  • Aantrekken beleggers: hoe? En welke? Tips hoe u lokale tafels opzet en tot dealmaking komt
  • Borgen middenhuur: voorbeelden van instrumenten. Voorkomen te hoge huren of te kleine woningen: bestemmingsplan, private overeenkomsten met beleggers bij nieuwbouw en transformatie van gebouwen
  • Afspraken met corporaties over middenhuur (advies Van Gijzel)?
  • Best practices andere gemeenten: wat kunnen we hiervan leren?

15.00 uur     Pauze

15.15 uur     Bespreking gemeentelijke cases (stuur uw case gerust vooraf in)

16.45 uur     Uw lokale middenhuuragenda

17.00 uur     Afsluiting en borrel


Trainers
naam werknemer
Esther Geuting
directeur innovatie
naam werknemer
Bart Dopper
medior adviseur