29 maart, 2018

Tweederde van de gemeenten is ontevreden over eigen beleid op middenhuur. De afgelopen 2 jaar steeg het aandeel gemeenten met een strategie op middenhuur mondjesmaat, van 40% naar 53%. Gemeenten verwachten dan ook niet aan de groeiende vraag naar middenhuurwoningen te kunnen voldoen, het tekort loopt op naar 15.000 tot 39.000 woningen. Om stappen te zetten is meer concreet beleid nodig en samenwerking met beleggers. Dat blijkt uit onze gemeentebenchmark middenhuur 2018 en ligt in lijn met het advies dat Rob van Gijzel op 29 januari uitbracht richting de minister naar aanleiding van de lokale samenwerkingstafels middenhuur. Hoe geeft u handen en voeten aan middenhuur in uw gemeente? En hoe gaat u de samenwerking aan met beleggers? Stec Groep vertaalt in deze training de benchmark 2.0 en het advies van Rob van Gijzel naar uw gemeente.

We behandelen in deze training:

  • Nieuwe resultaten uit gemeentebenchmark Stec Groep die 22 februari verscheen.
  • Wat is de maatschappelijke meerwaarde van middenhuur voor uw gemeente? En welke vorm past bij uw gemeente?
  • Welke beleidsinstrumenten heeft u om middenhuur van de grond te krijgen? Van Gijzel wil ‘verbetering van gemeentelijke woonvisies’, hoe pakt u dat aan?
  • Hoe werkt u samen met beleggers en hoe geeft u vorm aan de ‘lokale beleggerstafels’ van Rob van Gijzel?

Programma

12.30 uur     Lunch en kennismaking

13.00 uur     Opening en aftappen vragen

13.15 uur     Kennisoverdracht:

  • Onderbouwen meerwaarde middenhuur voor uw gemeente
  • Hoeveel en wat voor soort middenhuur-woningen zijn in uw gemeente nodig? Voor wie? Typen doelen in uw woonvisie
  • Aantrekken beleggers: hoe? En welke? Tips hoe u lokale tafels opzet en tot dealmaking komt
  • Borgen middenhuur: voorbeelden van instrumenten. Voorkomen te hoge huren of te kleine woningen: bestemmingsplan, private overeenkomsten met beleggers bij nieuwbouw en transformatie van gebouwen
  • Afspraken met corporaties over middenhuur (advies Van Gijzel)?
  • Best practices andere gemeenten: wat kunnen we hiervan leren?

15.00 uur     Pauze

15.15 uur     Bespreking gemeentelijke cases (stuur uw case gerust vooraf in)

16.45 uur     Uw lokale middenhuuragenda

17.00 uur     Afsluiting en borrel


Trainers
naam werknemer
Esther Geuting
directeur innovatie
naam werknemer
Bart Dopper
medior adviseur