19 april, 2018

Logistiek is hot en investeert volop. Overal zoekt de logistiek grote kavels. E-fulfilment, schaalvergroting, robotisering en consolidatie zijn aanjagers voor groei. In alle logistieke hotspots landen big boxes. Maar hoe lang zet dit door? Welke trends zien we op lange termijn wat betreft locatiekeuze van DC’s? En welke rol gaan de tekorten op de regionale arbeidsmarkt spelen? Welke kansen zijn er voor uw regio of locatie? Tijd voor onze training ‘Lokken van logistiek’.

Tijdens deze middag geeft Stec Groep de laatste tips voor het boeken van acquisitiesucces. Ook hebben we een gastspreker uitgenodigd, die komt vertellen over zijn ervaring met acquisitie en logistiek. Leer daarnaast van elkaar.

Programma

12:30 uur        Lunch en kennismaking

13:00 uur        Opening, aftappen vragen

13:15 uur        Dock 1: Logistiek in beeld, Stec Groep:

  • Marktbeeld logistiek: waar is de groei? Resultaten van meerdere onderzoeken naar logistieke vestigingsdynamiek en locatiekeuzeonderzoek
  • Unieke inkijk in locatiekeuzetraject van logistieke bedrijven
  • Wat doen succesvolle regio’s? Leren van winners
  • Tips voor vertaling in uw propositie en acquisitie

14:15 uur        Dock 2: De bril van de dienstverlener, gastspreker:

  • Invloed trends op supply chain en locatiekeuze: marktontwikkelingen van diverse business units
  • Hoe business development vorm geven? Wat biedt echt meerwaarde?
  • Locatiekeuze door de bril van de ondernemer
  • Do’s en don’ts in acquisitie en accountmanagement

15:15 uur        Pauze

15:30 uur        Dock 3: Uw situatie/lessen voor uw business:

  • Uw logistieke propositie en businesscase op scherp
  • Q&A: cross docken met elkaar

16:30 uur        Borrel


Trainers
naam werknemer
Hub Ploem
partner
naam werknemer
Evert-Jan de Kort
senior partner