23 mei, 2019

De piek van de woningmarkt lijkt in zicht te komen. Tegelijkertijd zien we een (steeds sterkere) driedeling binnen Nederland: regio’s met demografische groei, stabilisatie of krimp. Scherpe inzichten op maat zijn daarom cruciaal voor passend woonbeleid. Hoe ziet de woningbouwopgave (regionaal en lokaal) eruit voor de korte en (middel)lange termijn? Wat is de benodigde omvang van het sociale- en middenhuursegment en de koop, bekeken vanuit doelgroepen en de betaalbaarheid en beschikbaarheid van de woningvoorraad?

Stec Groep organiseert een training over beantwoording van deze vragen. We gaan concreet in op methoden en bronnen om de bestaande en toekomstig benodigde woningvoorraad in beeld te brengen en duiden voor u de belangrijkste uitkomsten van het nieuwe WoON2018.

Programma

12:30 uur Lunch en kennismaking

13:00 uur Opening, aftappen vragen

13:15 uur U bijpraten over:

  • Trends op de woningmarkt, korte en lange termijn
  • Doelgroepen in beeld: kenmerken en woonwensen
  • In beeld brengen toekomstige woningvraag (demografie, woonwensen en verhuisgedrag)
  • Nieuwe inzichten WoON2018
  • Interessante product-marktcombinaties, aandacht voor specifieke producten en woonmilieus (sociale huur, klein wonen, stedelijk/suburbaan, middenhuur, cpo)

14:45 uur Pauze

15:00 uur Uw cases (Stuur uw case gerust vooraf naar ons toe)

16:30 uur Afronding en borrel


Trainers
naam werknemer
Sven Beekers
medior adviseur
naam werknemer
Erik de Leve
specialist woningmarkt