02 april, 2020

2021 nadert snel: het moment dat de Omgevingswet wordt ingevoerd. Uit onze jaarlijkse benchmark blijkt dat de concrete vertaling van ambities naar instrumenten zoals omgevingsvisie, omgevingsplan en programma’s vaak een worsteling is.

Na innovatietrajecten met gemeenten en provincies zien we noodzaak én kansen voor het verbeteren van RO-werkwijzen voor woon- en werklocaties. Naast een slimme inzet van (nieuwe) instrumenten is aandacht nodig voor stuurstijlen en de ondersteunende digitaliseringsslag. Hierover organiseren we een training.

Programma

12.30 uur     Lunch en kennismaking
13:00 uur     Opening en mini-benchmark
13.30 uur     Kennisoverdracht Omgevingswet:

  • Ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling met Omgevingswet: what’s new?
  • Samenhang omgevingsvisie, omgevingsplan en omgevingsvergunning (‘opa’)
  • Doorkijk planning Omgevingswet: 2021, 2024 en 2029. Wat moet wanneer inclusief quick wins

14:00 uur     RO-werkwijzen voor woon- en werklocaties:

  • Bepalen stuurstijl(en) en handen en voeten geven aan gebiedsgericht werken met keuzespectrum dat we ontwikkelden in onze innovatietrajecten
  • Flexibiliseringskansen en –risico’s door schuiven onderzoek, optimaliseren eindtijden en het gebruik van open normen met dynamische beleidsregels
  • Werkwijzen voor toedelen functies aan woon- en werklocaties met aandacht voor omgevingsvisie, opa’s en voorbeelden van omgevingsplan(systemen)
  • Globale plannen en adaptief programmeren voor woon- en werklocaties vanuit flexibiliseringskansen (2e bullet) en nieuwe regels kostenverhaal en planschade

15:00 uur     Pauze
15:15 uur     Tien tips voor succesvolle implementatie Omgevingswet bij u in huis
15:45 uur     Intervisie over uw cases en Omgevingswetagenda
16:30 uur     Borrel


Trainers
naam werknemer
Juriën Poulussen
senior adviseur
naam werknemer
Bouke Timmen
senior adviseur