30 november, 2017

Preview:

Enkele highlights uit nieuw onderzoek van Stec Groep onder 170 gemeenten (het onderzoek verschijnt medio oktober):

• Maar 15% van de gemeenten beschikt over een private investeringsagenda voor bestaande bedrijventerreinen.
• Slechts 11% van de gemeenten stuurt op waardeontwikkeling op bedrijventerreinen.
• De gemiddelde gemeente benut de helft van de tools om private investeringen te bevorderen.
• Gemeentelijke budgetten voor herstructurering halveren de komende vijf jaar.

Tips voor investeringsgericht werken:
• Investeer meer in inzicht in uw bedrijvendynamiek.
• Kies de juiste instrumentenmix: niet zomaar ingrijpen in openbare ruimte, wel investeren in ecosysteem van ondernemers en vastgoedprikkels.
• Slim prioriteren van budgetten: sluit aan bij waardesprong en topsectoren.

Op 30 november vindt onze training private en ondernemersgerichte aanpak plaats: u leert hoe u private investeringscapaciteit maximaal in kunt zetten voor herstructurering van bedrijventerreinen.

12:30  Lunch

13:00  Opening en kennismaking

13:15  Uitkomsten benchmarkonderzoek ondernemersgerichte aanpak bedrijventerreinen Stec Groep
• Belangrijkste conclusies: waar staan gemeenten?
• Wat doen gemeenten die maximaal private spin-off realiseren goed?
• Waarom is meer inzicht nodig in bedrijvendynamiek?
• Welke instrumentenmix zetten succesvolle gemeenten in?
• Hoe budgetten voor herstructurering slim prioriteren?
• Wat zijn de belangrijkste vernieuwingen in het vakgebied volgens gemeenten?

14:15  Kennisuitwisseling: leren van elkaar
• Hoe ondernemersgericht is uw eigen organisatie?
• Welke succesvolle maatregelen past u toe?
• Wat is vernieuwend aan uw aanpak?
• Hoe speelt u in op smart industry en circulair ondernemen?

15:00  Break

15:15  Lessen voor uw bedrijventerreinen
• Zeepkist: uw eigen succesfactoren in 1 minuut.
• Vissenkom: uw eigen aanpak op scherp.

17:00  Borrel


Trainer
naam werknemer
Jasper Beekmans
medior adviseur