19 maart, 2019

90% van de benodigde toekomstige woningvoorraad in 2040 staat er al. De opgave in de bestaande voorraad is groot en divers: door aanhoudende vergrijzing, verschuivende woonwensen en het klimaatakkoord van Parijs staat de toekomstbestendigheid van de bestaande voorraad onder druk. De urgentie om hiermee aan de slag te gaan is groot. Waar zitten de grootste risico’s in de bestaande woningvoorraad? Wanneer moet u als gemeente hier iets mee, en wanneer niet? En: wat kunt u dan doen?

Stec Groep organiseert hierover een training. U leert risico’s in beeld te brengen en we staan uitgebreid stil bij concrete oplossingen voor huur en koop en delen ervaringen uit heel Nederland. We belichten de praktische, de financiële en de maatschappelijke kant van oplossingsrichtingen.

Programma

12:30 uur    Lunch en kennismaking

13:00 uur    Opening, aftappen vragen

13:15 uur    Onderwerpen die aan de orde komen:

  • Toenemend belang focus bestaande voorraad (verduurzaming, demografie, veranderende woonwensen).
  • Risico’s in de bestaande voorraad (naar woningtypen, bouwperioden, prijssegmenten, wijken en buurten): welke risico’s doen zich wanneer waar voor?
  • Hoe deze risico’s te ondervangen in beleid en strategie.
  • Praktische instrumenten om kwaliteit bestaande voorraad en leefbaarheid buurten te borgen.
  • Aandacht voor renovatie, vernieuwbouw en sloop, óók bij particuliere koopwoningen.
  • Ondersteunende financiële arrangementen en financieringsvormen.

14:45 uur    Pauze

15:00 uur    Uw cases (Stuur uw case gerust vooraf naar ons toe)

16:30 uur    Afronding en borrel


Trainers
naam werknemer
Sven Beekers
medior adviseur
naam werknemer
Esther Geuting
directeur innovatie