12 april, 2018

De economie trekt aan, ook in de detailhandel rinkelt de kassa weer vaker. Supermarkten, bouwmarkten en ontwikkelaars kloppen aan bij gemeenten met nieuwbouwplannen. Toch kent Nederland een overschot aan winkelmeters en leegstand. Hoe weegt u dan de Ladder af, zoals behoefte aan het plan en gevolgen voor de winkelstructuur? De Raad van State keurt immers veel winkelplannen af op de Ladder. Kortom: hoe vernieuwing in uw winkelstructuur te krijgen en toch de Ladder te respecteren?

Stec Groep en Hekkelman Advocaten willen u bijspijkeren. Inhoud van deze training:

 • Betekenis van arrest Hof van Justitie voor branchering en dienstenrichtlijn
 • Een sterk overzicht van de Ladder bij winkels: do’s en don’ ts
 • Randvoorwaarden voor een goede afweging over de winkelstructuur
 • Uw winkelbeleid zo verbeteren dat het tot vernieuwing leidt
 • Lessen uit onze advies- en Raad van State-ervaring
 • Optioneel: lever uw case van tevoren aan en u krijgt advies op maat (wij sturen uiterlijk twee weken voor de training een format voor uw case toe)

Programma

12:30 uur     Ontvangst en lunch

13:00 uur     Opening, kennismaking en aftappen vragen

13:15 uur     Werken met de Ladder bij winkels:

 • Markt voor detailhandel: wat groeit? Welke impact heeft internet op het langetermijnperspectief van winkels?
 • Belangrijke Raad van State-uitspraken rondom retail
 • Hoe bepalen van leegstandseffecten door nieuwbouw?
 • Hoe bepalen van verdringingseffecten en de waarde van tegenrapport?
 • Regionaal afstemmen: do’s & don’ts
 • Bepalen van kansrijke, kansarme en kansloze winkelgebieden en vertaling in beleid
 • Leren van recente cases: onder andere voor Aldi, AH, Action, Hornbach, Almelo, Spoorzone Culemborg, Leeuwarden, maar ook Ladder-proof retailbeleid in Zuid-Limburg, Goes, Zeewolde en Heerlen
 • Omgaan met zienswijzen en beroep bij de Raad van State
 • De nieuwe Ladder, voordelen en tips

14:45 uur     Pauze

15:30 uur     Succesvolle planontwikkeling: hoe?

 • Vraag maar raak
 • Uw eigen casus, verdieping op maat

16:30 uur     Samenvattend: ‘Uw Ladder-retailagenda’

17:00 uur     Borrel


Trainers
naam werknemer
Hub Ploem
partner
naam werknemer
Luuk Gerritsen
advocaat bij Hekkelman Advocaten