17 mei, 2016

Hoe schrapt u woonplannen zonder planschade?

En hoe doet u dit privaatrechtelijk correct zodat u geen contractschade krijgt? Schrappen zonder planschade: een nieuw vak dat Nederland moet aanleren. Er is in ieder geval veel meer mogelijk dan de gemiddelde gemeente denkt. We behandelen in deze training stap voor stap wat nodig is om uw woonplannen weer marktconform te krijgen; van voorzienbaarheid tot een transparante afweging van alle plannen.

We gaan in op de juridische, financiële en overige risico’s bij gemeentelijke en private woningbouw, hard én zacht. Wat zijn reële risico’s en hoe kunt u deze voorkomen? Hoe creëert u een goede basis voor voorzienbaarheid en hoe kan de Ladder voor duurzame verstedelijking u bij woningbouw helpen? En welke privaatrechtelijke risico’s loopt u nu echt? Want marktpartijen dreigen wel, maar wat zeggen de oude contracten en jurisprudentie hierover?


Trainer