12 oktober, 2017

Wat zijn uw beste woningbouwplannen? Hoe zorgt u dat ze doorgang vinden? Wat heeft uw aantrekkende woningmarkt nu vooral nodig? En van welke plannen kunt u beter afscheid nemen, of ze uitfaseren? Wat is per plan nodig en hoe minimaliseert u risico’s op plan- en contractschade? En wat voegt de Omgevingswet straks toe aan uw instrumentarium?

Tijdens onze training slim her- en deprogrammeren woningbouw gaan we hierop in. De belangrijkste stappen van her- en deprogrammeren komen uitgebreid aan bod en we gaan in op de stappen om te komen tot een passende woonstrategie. We doen dit aan de hand van recente voorbeelden, met aandacht voor woningmarkt, beleid, planeconomie, publiekrecht en contractrecht. U bent van harte welkom. Zelf wellicht een interessante casus? Breng hem vooraf in! U krijgt alle aandacht.

Programma:

12:30   Ontvangst en lunch

13:00   Opening en kennismaking

13:15   Kennisoverdracht: snoeien om te bloeien

• Het speelveld: woningmarkt, Ladder, contracten en grondexploitaties.

• Welke plannen sluiten goed aan bij de woningvraag op korte, middellange en lange termijn?

• Risico’s en bijbehorende strategieën voor verschillende typen woningbouwplannen.

• Welke mogelijkheden heeft uw gemeente publiekrechtelijk (ook regionaal) om te deprogrammeren?

• Hoe vermijdt u privaatrechtelijke contractschade? Welke privaatrechtelijke mogelijkheden heeft u?

• Hoe komt u tot goed onderbouwde keuzes tussen plannen? Wat is daarbij belangrijk? Welke mogelijkheden heeft u?

• Met vijf tot tien concrete voorbeelden van plannen en gemeenten.

• Stappenplan Stec Groep herprogrammeren en voorzienbaarheid.

• Herprogrammeren en Omgevingswet.

15:15   Pauze

15:30   Zelf aan de slag

• Inbreng van uw casus

• Intervisie en oplossingen

16:30 Borrel


Trainers
naam werknemer
Jan Paul Stouten
senior adviseur
naam werknemer
Bouke Timmen
medior adviseur