04 april, 2019

De stad werkt als een magneet. Woningen zijn niet aan te slepen door onder andere de groeiende voorkeur naar sterk stedelijk wonen. De woonopgave legt grote druk op het stedelijk ruimtegebruik. De ontwikkeling van stedelijke woonvormen en het mengen van wonen met andere (werk)functies biedt kansen voor het versterken van stedelijke regio’s en de ontwikkeling van onderscheidende woonmilieus.

In deze training gaan we in op de rol die stedelijk wonen kan spelen voor sterke stedelijke regio’s. We staan stil bij markttechnische en ruimtelijke optimalisaties. We bespreken passende strategieën voor verschillende type stedelijke regio’s met vaak eigen opgaven. Ofwel: u krijgt concrete handvatten voor sterk stedelijk wonen als verrijking van uw woningmarkt.

Programma:

12:30 uur     Inloop met lunch

13:00 uur     Kennismaking en aftappen vragen/cases

13:15 uur     Ontwikkeling woningmarkt Nederland en rol stedelijk wonen hierin:

  • Stand van het land: ontwikkelingen, discussies en verschillen
  • MKBA-stedelijk wonen: betekenis stedelijke invloedssfeer
  • Sterke stedelijke woonplannen en vermengen wonen/werken

14:30 uur     Pauze

15:00 uur     Concrete handvatten voor sterk stedelijk wonen

  • Passende strategieën voor verschillen in opgaven
  • Van idee naar uitvoering (wat regelen, voorbeelden)

15:30 uur     Free advice (intervisie)

  • Uw case/plan/visie centraal
  • Advies voor en met elkaar

16:30 uur     Napraten en borrel

Alvast inspiratie opdoen? Vraag hier ons whitepaper over prachtig stedelijk wonen aan.


Trainers
naam werknemer
Bouke Timmen
senior adviseur
naam werknemer
Esther Geuting
directeur innovatie