13 december, 2018

Er is veel discussie over nieuwe suburbane woonlocaties. Kwaliteit is te vaak matig (vlees nog vis) en is bouwen ‘buiten’ de stad wel nodig gezien demografische ontwikkelingen op middellange termijn?

In deze training gaan we in op markttechnische en ruimtelijke optimalisaties voor sublieme suburbane woonmilieus. Hoe zorgt u bijvoorbeeld voor voldoende onderscheidend vermogen tussen woonlocaties met suburbaan wonen aan de randen, maar zeker ook binnenstedelijk.

Daarnaast gaan we in op strategieën voor verschillen tussen regio’s en opgave. Is de opgave bij u kwantitatief of sterk kwalitatief? Zijn er veel inbreidingsplekken beschikbaar of loopt u tegen grenzen aan? Redt u het met de bestaande plannen of zijn aanpassingen nodig en hoe dan? Ofwel: u krijgt concrete handvatten voor suburbaan wonen als verrijking van uw woningmarkt.

Programma

12.30 uur     Lunch

13.00 uur     Kennismaking en aftappen vragen/cases

13.30 uur     Ontwikkeling woningmarkt in Nederland en rol suburbaan wonen

  • Stand van het land: achtergrond, discussies, verschillen
  • Demografische ontwikkelingen en woonvoorkeuren
  • MKBA-suburbaan wonen: betekenis voor de gemeente
  • Kwalitatief sterke suburbane woonplannen (inspiratie)

14.30 uur     Pauze

15.00 uur     Passende strategieën en optimaliseren suburbaan wonen

  • Passende strategieën en verschillen in opgaven
  • Van idee naar uitvoering (wat regelen, voorbeelden)
  • Kwalitatief herprogrammeren (mogelijkheden)

15.30 uur     Free advice (intervisie)

  • Uw case/plan centraal
  • Advies voor en met elkaar

16.30 uur     Napraten en borrel


Trainers
naam werknemer
Esther Geuting
directeur innovatie
naam werknemer
Bouke Timmen
medior adviseur