22 maart, 2018

Het is versnellen geblazen op de woningmarkt. Hoe voorkomt u dat de Ladder een obstakel wordt voor uw woonplan? Hoe onderbouwt u de behoefte, kwantitatief en kwalitatief? En hoe motiveert u de afweging met inbreiding en herontwikkeling van gebouwen en gebieden? Stec Groep organiseert hierover een nieuwe training. Ook de nieuwe Ladder komt aan de orde, waaronder de doorschuifmogelijkheid van de Ladder-toets, en de mogelijkheden van de Crisis- en herstelwet voor uw woonplannen.

Programma

12:30 uur        Lunch en kennismaking

13:00 uur        Opening, aftappen vragen

13:15 uur         Kennisoverdracht en laatste jurisprudentie

  • Uw programmering, lokaal en regionaal, op orde hebben
  • Het onderbouwen van de behoefte aan woningen
  • Overprogrammering in harde bestemmingsplannen, wat dan?
  • Het kwalitatief motiveren van uw programma
  • De afweging met bestaand stedelijk gebied
  • Een beter woonbeleid en een betere structuurvisie
  • Omgaan met zienswijzen, omgaan met beroep bij Raad van State
  • De nieuwe Ladder, de doorschuifmogelijkheid, de Chw en de Omgevingswet

14:45 uur        Pauze

15:00 uur        Uw cases (Stuur uw case gerust vooraf naar ons toe)

16:30 uur        Afronding en borrel


Trainers
naam werknemer
Bouke Timmen
medior adviseur
naam werknemer
Peter van Geffen
directeur