29 januari, 2019

De behoefte aan nieuwbouwwoningen in Nederland is groot. De productie blijft echter sterk achter bij deze behoefte, ook in regio’s met voldoende harde plancapaciteit.

Vanuit Rijk, provincie, regio en de markt worden gemeenten aangespoord om bij te dragen aan het versnellen van de nieuwbouw.

Welke problemen doen zich voor, hoe kunt u obstakels gedurende het ontwikkeltraject voorkomen en hoe vergroot u daarmee het productietempo? Wat kunt u als gemeente zelf doen en waarvoor hebt u andere partijen nodig?

Deze training gaat over:

  • Versnellingsmaatregelen
  • Plan- en productoptimalisaties
  • Beleidsveranderingen
  • Samenwerking met andere partijen

Programma

12:30 uur    Lunch en kennismaking

13:00 uur    Opening en aftappen vragen

13:15 uur    Presentatie: ‘Versnellen woningbouw voor gemeenten’

  • Trends op de woningmarkt, korte en lange termijn
  • Hoe de woningproductie te versnellen: markt, gebiedsstrategie, aanbesteding en grondprijzen
  • Goede plannen en producten
  • Praktijkvoorbeelden

14:30 uur    Pauze

14:45 uur    Cases: ter plekke indienen of vooraf mailen, u krijgt sowieso advies op maat

16:15 uur    Samen maken we aan het eind een totaaloverzicht van do’s en don’ts (checklist)

16:30 uur    Afsluiting en borrel


Trainers
naam werknemer
Erik de Leve
specialist woningmarkt
naam werknemer
Esther Geuting
directeur innovatie