11 april, 2019

De behoefte aan meer woningbouw, met name binnen bestaand stedelijk gebied, is enorm. De druk op de stad en ook op binnenstedelijke bedrijventerreinen is groot, want tegelijk groeit ook de economie en hebben veel bedrijven behoefte aan uitbreidingsruimte, ook dichtbij de stad. Denk aan (kleine) stadsverzorgende bedrijvigheid (handel, bouw, et cetera), maar ook nieuwe ruimtevragers zoals stadsdistributiehubs. Onderzoek van Stec Groep in Amsterdam en Zaanstad laat zien dat circa 60% van de bedrijfsruimte is te vermengen.

Functiemenging biedt ruimte voor wonen én werken, maar hoe te mengen? Door bestaande datasets slim te koppelen, ontwikkelde Stec Groep een indicator om de mengbaarheid van bedrijven objectief in beeld te brengen: de mengbaarheidsindicator.

In deze training behandelen we vragen als: welke stappen moet u zetten om functiemenging tot stand te brengen? Welke obstakels komt u tegen en hoe deze op te lossen? Wat kunt u als gemeente zelf doen en waarvoor hebt u andere partijen (bedrijven, ontwikkelaars en beleggers) nodig?

Programma

12:30 uur     Lunch en kennismaking

13:00 uur     Opening en aftappen vragen

13:15 uur     Presentatie ‘Succesvol mengen van wonen en werken’:

  • Trends op de woning- en bedrijventerreinmarkt
  • Welke stappen te zetten voor realiseren van functiemenging?
  • Samenwerken met andere partijen
  • Goede plannen en producten
  • Praktijkvoorbeelden

14:30 uur     Pauze

14:45 uur     Cases: ter plekke indienen of vooraf mailen, u krijgt sowieso advies op maat

16:15 uur     Samen maken we aan het eind een totaaloverzicht van do’s en don’ts (checklist)

16:30 uur     Afsluiting en borrel


Trainers
naam werknemer
Jasper Beekmans
senior adviseur
naam werknemer
Erik de Leve
specialist woningmarkt
naam werknemer
Esther Geuting
directeur innovatie