gemeenten en regio’s

Helft nieuwbouwplannen gemeenten klopt nog niet

Gemeenten staan voor een moeilijke opgave. Nog steeds te veel plannen, te veel nieuwbouw. Te weinig grip op projecten en grondexploitaties. Het is tijd om echte keuzes te maken.

Wij werken veel voor gemeenten aan zulke vragen, voor beleidsafdelingen en voor afdelingen vastgoed en grondzaken. Regio’s vragen ons om enthousiaste samenwerking rondom vastgoedvragen op gang te brengen. Zo besparen we geld voor onze klanten, zijn overheidsdoelen eerder te realiseren, wordt samenwerking met marktpartijen makkelijker en ontstaan betere locaties.

wilt u ook nieuwbouwplannen die kloppen? >