02 mei 2018

share
EmailLinkedInTwitter

Klein wonen vervult belangrijke functie in de woningmarkt. Het segment bedient een korte- en langetermijnvraag en biedt uitkomst voor de binnenstedelijke bouwopgave. Dit blijkt uit verdiepend onderzoek van Stec Groep en RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland), een vervolg op het onderzoek ‘Klein wonen: trend of hype?’ van 2017.

De top 5 van nieuwe inzichten op een rij:

1. Klein wonen voorziet in een langetermijnbehoefte in de woningmarkt.
Flexibilisering van de arbeidsmarkt, groei van het aantal eenpersoonshuishoudens en verstedelijking zijn fundamentele onderleggers voor de langetermijnvraag. De huidige hoogconjunctuur zet de betaalbaarheid van woningen onder druk en zorgt bovenop de langetermijnbehoefte voor een tijdelijke extra vraag.

2. Doelgroep bestaat voor 80-90% uit jonge alleenstaanden en stellen met een stedelijke leefstijl.
Deze doelgroep groeit en heeft nog relatief weinig vastigheid in relaties of carrière. Flexibiliteit, bereikbaarheid, (stedelijke) voorzieningen en sociale contacten krijgen daarom prioriteit boven woonoppervlak. Een groeiende groep ouderen heeft ook behoefte aan micro-appartementen. Als permanente woonplek – gelijkvloers en onderhoudsvrij – dicht bij culturele en sociale voorzieningen, maar ook als tweede (stads)woning.

3. Alleen micro-appartementen met een hoog kwaliteitsniveau zijn een verrijking voor de woningvoorraad.
Kwaliteit betekent meer dan een zeker woonoppervlak, het gaat om een balans tussen meerdere factoren (zie figuur). Bij een top micro-appartement wordt een relatief klein woonoppervlak gecompenseerd met omgevingskwaliteit, afwerkingsniveau en services. Per product-marktcombinatie verschilt de optimale balans.

4. Tijdelijke, verplaatsbare kleine woningen komen sterk op en voorzien in de vraag.
Bijvoorbeeld in pauzelandschappen of bij transitie-exploitatie van bestaand vastgoed binnen Nederland worden verschillen tussen gebieden met zeer hoge marktdruk en daarbuiten steeds uitgesprokener. Overal in Nederland kunnen verplaatsbare woningen snel tekorten in de vraag opvangen, dit geldt zowel voor groei- als voor krimpgebieden.

5. Kleine woningen vormen een oplossing voor transformatie van kantoren.
Bij transformatie vormen micro-appartementen vaak een interessante business case, maar een en ander staat op gespannen voet met de langetermijnvraag als het locaties buiten de binnensteden betreft. Gemeenten moeten sturen op locaties die op lange termijn sterk zijn, om uitwassen op ongewenste plekken te voorkomen.

Voor meer informatie kunt u hier ons rapport opvragen.