18 september 2017

share
EmailLinkedInTwitter

Vrijwel alle beleggers willen veel meer samenwerking met gemeenten en corporaties.

60% van de beleggers op de Nederlandse huurwoningmarkt verwacht hun investeringsdoel voor 2017 niet te halen. In totaal willen beleggers dit jaar ruim € 5 miljard investeren in Nederlandse huurwoningen. In de periode 2018-2020 willen beleggers nog eens € 16,6 miljard investeren in huurwoningen. 90% van de beleggers wil intensievere samenwerking met gemeenten, om veel meer woningen aan te kopen. Dit alles blijkt uit nieuw onderzoek van economisch bureau Stec Groep waaraan de belangrijkste vastgoedbeleggers in Nederland deelnamen. De 23 deelnemende beleggers hebben samen bijna 40% van de Nederlandse middenhuurwoningen in bezit. Middenhuur is populair: 90% van de woonbeleggers verkiest woningen boven andere typen vastgoed. De ideale huurprijs ligt tussen € 711 en € 900, maar ook woningen aan de bovenkant van sociale huur zijn aantrekkelijk. De helft van de beleggers zoekt steeds vaker buiten de Randstad om investeringsdoelen te halen.

Reden voor dit onderzoek is het tekort aan middenhuurwoningen, de categorie met een huurprijs van € 711 tot grofweg € 900. Vorig jaar bleek uit de gemeentebenchmark middenhuur van Stec Groep dat de G4-gemeenten voorop lopen waar het gaat om middenhuurbeleid; maar ook dat de meeste gemeenten nog grote stappen moeten zetten. Landelijk gezien is er tot 2025 een tekort aan 60.000 tot 200.000 middenhuurwoningen . Daarom nu dit onderzoek onder beleggers: wat willen ze, en hoe spannen ze zich in?

Onvoldoende locaties: 90% beleggers wil vergaande afspraken met gemeenten
De drie grote bottlenecks die beleggers ervaren om te investeren in middenhuur zijn volgens het onderzoek: gebrek aan marktconforme grondprijzen (koopwoningen leveren meer grondwaarde op), onvoldoende concreet gemeentelijk woonbeleid en koudwatervrees bij gemeenten voor wat betreft samenwerken met beleggers. Daarom zijn er onvoldoende locaties beschikbaar. De gebrekkige onderlinge samenwerking tussen gemeenten en beleggers speelt dus een belangrijke rol in het tekort aan middenhuurwoningen. Maar liefst 90% van de beleggers geeft aan betere afspraken te willen maken met gemeenten. Vooral over aantallen woningen, grondprijzen en uitpondtermijnen van de woningen. Dat is een grote stap, want slechts 13% van de beleggers geeft aan nu regelmatig contact met gemeenten te hebben bij acquisities. Ook corporaties worden als strategische partners gezien. 70% van de beleggers blijkt meer te willen samenwerken met woningcorporaties. Beleggers zetten hiermee duidelijk in op een betere samenwerking met andere partners dan alleen ontwikkelaars en makelaars.

Helft beleggers zoekt vaker buiten de Randstad
Middenhuur blijft onverminderd interessant voor institutionele en particuliere beleggers: ruim 90% van de beleggers vindt huurwoningen het meest aantrekkelijke vastgoedproduct, vergeleken met onder andere kantoren, winkels en logistiek. Hoewel het merendeel van de beleggers een duidelijke voorkeur voor de Randstad blijft houden, verwacht ruim de helft van de beleggers steeds meer projecten daarbuiten aan te kopen. Gemeenten in het midden van het land, zoals Arnhem en Nijmegen scoren hierbij net iets beter dan de grote Brabantse steden. Ook steden als Groningen, Maastricht en Zwolle worden aantrekkelijk gevonden.

Favoriet beleggingsproduct: appartement van 70 m2 voor een jong stel met huurprijs van € 900
De ideale huurprijs ligt volgens de beleggers tussen € 711 en € 900, maar ook de bovenkant van sociale huur is populair: 65% van de beleggers wil hierin investeren. Wat betreft oppervlaktes, kiezen beleggers het liefst voor appartementen van 70 tot 90 m2 gbo en eengezinswoningen van 100 tot 120 m2 gbo. Kleine appartementen tot 50 m2 gbo scoren relatief laag. Favoriete doelgroepen van beleggers zijn alleenstaanden en stellen tot 34 jaar, 75-plussers zijn het minst populair. Ruim 40% van de ondervraagde beleggers wil in short & extended stay concepten investeren, 30% vindt studentenwoningen interessant. Ruim een kwart van de ondervraagde beleggers wil in zorggeschikte woningen investeren. Driekwart van de institutionele beleggers wil in middelgrote projecten vanaf 30 woningen investeren. Particuliere beleggers willen in veel gevallen ook in kleinere projecten investeren.

Stec Groep: middenhuur uit startblokken richting groter marktsegment
Stec Groep: ‘De resultaten uit het onderzoek geven een goed beeld van de grote transitie waar middenhuur zich in bevindt; langzaamaan op weg naar een volwassen segment op de woningmarkt tussen sociale huur en koop. Intensieve samenwerking tussen overheid en markt zien we als de sleutel tot verdere groei’. Het ministerie van BZK zette dit jaar twee belangrijke stappen om middenhuur te stimuleren. Onder leiding van Rob van Gijzel zijn de landelijke en lokale samenwerkingstafels middenhuur gestart, deze lopen eind dit jaar af. Volgens Stec Groep is het van belang dat deze samenwerking(stafels) een structureel in plaats van ad hoc-karakter krijgen. Daarnaast is er per 1 juli 2017 een aparte bestemmingsplancategorie middenhuur, een aanbeveling die volgde uit de gemeentebenchmark middenhuur 2016 van Stec Groep. Om de te verwachten inzet van dit instrument in beeld te brengen, volgt vanaf eind september 2017 veldwerk van Stec Groep voor een nieuwe gemeentebenchmark.

Als u meer vragen heeft, bel of mail dan met Bart Dopper of Peter van Geffen van Stec Groep. Gemeenten kunnen kosteloos een factsheet op maat aanvragen via: stec.nl/middenhuur. Voor het rapport ‘Factchecking beleggers en middenhuur’ klik hier.