29 september 2016

share
EmailLinkedInTwitter

Gisteren publiceerde de Raad van State haar uitspraak over bestemmingsplan BIC; het plan bleef geheel overeind. Stec Groep en Hekkelman adviseerden de gemeente Eindhoven. De Ladderonderbouwing van Stec Groep werd uitgebreid getoetst door de Raad van State en correct bevonden. Bijzondere aandacht ging uit naar de beoordeling door Stec Groep van het specifieke concept, de omvang van de vraag, nut en noodzaak, effecten op leegstand, alternatieve locaties die zijn onderzocht op beschikbaarheid en geschiktheid en regionale afstemming. Lees hier de uitspraak 201600819/1/R6.

BIC is een bijzonder, vraaggericht en specifiek industrieel campusconcept voor samenwerkende bedrijvigheid in de hightech maakindustrie, en een belangrijk onderdeel van de economische strategie van de Metropoolregio Eindhoven.

Bent u ook aan de slag met een bijzonder bedrijvenpark of campus? Ervaart u ook moeilijke Ladder- of marktkwesties? Bel Peter van Geffen of Hub Ploem.