26 maart 2019

share
EmailLinkedInTwitter

Nederland staat midden in de transitie naar een duurzame, schone en slimme ‘Next Economy’ (Klik hier). Vooral de omslag van een lineaire naar circulaire economie staat hoog op de politieke duurzaamheidsagenda. Bedrijventerreinen zijn hierin als ruimtelijke hotspots cruciaal. Bedrijven produceren, consumeren en/of transporteren immers veel reststromen en grondstoffen. Voor een groene beleids- en actieagenda is hier dus veel winst te behalen.

Circulaire economie: sluiten van kringlopen tussen ontwerp, productie en gebruik
In de circulaire economie staat het sluiten van kringlopen centraal. Producten, materialen en grondstoffen behouden op die manier zo lang mogelijk hun waarde. Dat kan door producten slim in te zamelen, te delen, hergebruiken, reviseren of te recyclen. En bovenal: door deze circulair te ontwerpen en te bouwen.

Circulaire economie gaat over alle lagen van de productieketen: van ontwerp tot productie tot gebruik. Bedrijventerreinen zijn hierbinnen de ruimtelijke schakels. Zelden is een individueel bedrijventerrein honderd procent circulair. Vaak is een keten van bedrijventerreinen nodig op regionaal of hoger schaalniveau voor matchmaking en het kunnen sluiten van circulaire kringlopen.

Wat moet daarvoor gebeuren op bedrijventerreinen? Hoe zorgt u voor toekomstbestendige bedrijfsomgevingen en goede organisatorische randvoorwaarden voor de circulaire economie? Niet alleen op nieuwe, maar vooral op bestaande bedrijventerreinen. Welke successtappen kunt u zetten samen met ondernemers? Daarover willen we u met dit paper inspireren.

Klik hier voor aanvragen van ons whitepaper circulaire economie.

Meer informatie:

Circulaire energie, energietransitie en robotisering boost voor industrie