Coronacrisis en logistiek

Meer nieuws

De economie staat fors uit het lood door de coronauitbraak. De precieze impact is ongewis, maar de economische neergang die we nu meemaken is ongekend groot. Belangrijke factor is tijd. Als de maatregelen voor de zomer voorbij zijn, dan kan de economie zich misschien snel herpakken. Duren de maatregelen veel langer, dan is forse economische schade en een recessie onvermijdelijk. Het CPB presenteerde vandaag vier scenario’s waarin de economie krimpt tussen 1,2 en 7,3%. Ook de regionaal economische structuur speelt mee: enkele sectoren worden zwaarder getroffen dan andere. Veel klanten stellen vragen over onze visie op de recente ontwikkelingen; welke impact gaan ze hebben op beleid, plannen en projecten?

In dit nieuwsbericht presenteren we onze verwachtingen voor de marktsegmenten wonen, bedrijventerreinen, logistiek, retail en kantoren. Meer weten? We gaan er graag met u over in (online) gesprek!

Coranacrisis en logistiek

De Corona-crisis maakt heel duidelijk dat de maatschappelijke waarde van distributiecentra hoog is. Tegelijkertijd is het bewustzijn over de grote kwetsbaarheid van de huidige supply chain fors toegenomen. De wens om risico’s te reduceren leidt in onze optiek tot meer productie in Europa, hogere strategische voorraden en dus tot een grotere vraag naar bedrijventerreinen. We verwachten een stijgende behoefte aan kleinere magazijnen, dichter bij de consumenten.

Online groeit; ‘next day delivery’ zelfs lastig

Op korte termijn zijn de voorraden en de distributie ervan cruciaal voor het functioneren van supermarkten, ziekenhuizen en apotheken. Nu consumenten minder kunnen gaan winkelen, hebben online retailers topdrukte, zeker die in medische en gezondheidsproducten, levensmiddelen en elektronica. Online laat in deze crisis zien dat ze blijft functioneren waar winkels moeten sluiten. We zien bij enkele online retailers dat orders de capaciteit overstijgen; next day delivery is niet altijd meer mogelijk. Het distributienetwerk zit vol.

Kwetsbaarheid globale supply chains te hoog

De coronacrisis laat zien hoe belangrijk de logistieke sector is voor de samenleving en hoe afhankelijk we zijn van globale supply chains. Het is niet de eerste keer dat deze afhankelijkheid aangetoond wordt, maar de mate waarin is wel uniek. We verwachten een toenemend risicobewustzijn in supply chain-beslissingen. Cruciale sectoren zullen mogelijk overgaan tot herlocatie van delen van de productie- en opslaglocaties. Denk hierbij aan leveranciers van eerste levensbehoeften en medische attributen en/of apparaten en aan sectoren die belangrijk zijn voor de economie en bovenmatig getroffen worden door opstoppingen, zoals de automotive en HTSM-sector.

Ruimtebehoefte vanuit logistiek stijgt, met name vraag naar kleinere satelliet DC’s

Als gevolg van de Coronacrisis zullen overheden en bedrijven de productieketen minder gevoelig willen maken voor incidenten en minder afhankelijk maken van wat er in één land gebeurt en besloten wordt. Spreiding is ‘key’. We verwachten dat er meer productielocaties in Europa zullen ontstaan en dat landen, organisaties en bedrijven grotere strategische voorraden zullen gaan aanhouden in nationale distributiecentra dichtbij de klanten, in plaats van centrale distributiecentra voor meerdere landen. Hoe meer binnengrenzen er dicht gaan in de komende weken, hoe sterker de noodzaak hiertoe ook in andere sectoren zal worden. Het traditionele EDC-model verliest daarmee niet zijn functie, maar er komen meer kleinere ‘satellieten’ bij. We verwachten dan meer vraag naar een kleiner vastgoedtype, dichtbij de grote concentraties van klanten. Dit biedt kansen voor de herontwikkeling van bestaande en verouderde bedrijfslocaties op strategische plekken. Op termijn zal het ook leiden tot een verhoogde druk op meer greenfieldontwikkelingen, ondanks de kritiek op de verdozing in Nederland.

Reshoring kan leiden tot meer toegevoegde waarde voor logistiek

Reshoring van productie zorgt voor meer VAL/VAS-activiteiten (eindassemblage, installatie van software, programmeren, et cetera) binnen de logistiek. Meer toegevoegde waarde, hoger opleidingsniveau en complexere processen zijn op langere termijn goed voor het imago om te werken in de logistiek.

Onderschat effecten verstoring niet: opstart duurt langer dan u denkt!

Tot slot waarschuwen we voor de effecten van de verstoringen in de supply chains. Voorraden in de magazijnen raken in de komende weken uitgeput. Zelfs als de productie in Azië weer opstart, duurt het nog geruime tijd voordat fabrieken weer over alle onderdelen beschikken die nodig zijn voor het productieproces. Vervolgens kost het 40 dagen varen om een container van Azië naar Europa te vervoeren. Luchtvracht is kostbaar en slechts voor een gering aandeel van het volume een oplossing. Dus: onderschat dit niet. De hele economie is afhankelijk van een continue stroom van toelevering. Als die toestroom eenmaal verstoord is, duurt het maanden voordat het evenwicht na een opstart weer hersteld is.


Meer informatie?

Onze adviseurs staan u graag te woord. Mail of bel met 026 – 751 41 00.