21 januari 2021

share
EmailLinkedInTwitter

20% minder locatiedynamiek op bedrijventerreinen dan in 2019
De coronacrisis heeft tot een verminderde locatiedynamiek geleid op bedrijventerreinen in 2020. De dynamiek van bedrijven – gemeten in omvang van alle transacties – ligt in 2020 20% lager dan in 2019. Belangrijke kanttekening hierbij is dat 2018 en 2019 in historisch perspectief recordjaren waren. Het gaat om zowel uitgiftes op nieuwe bedrijventerreinen (greenfields), herontwikkeling van bestaande bedrijventerreinen (brownfields) als opname in de bestaande vastgoedvoorraad. Dit blijkt uit de Database Locatiebeslissingen Nederland van Stec Groep.

Lees hier meer over de dynamiek in de diverse sectoren en regio’s.