Corporaties bereid slagkracht in middenhuur te vergroten

Meer nieuws

Beleggers pakken het middenhuursegment onvoldoende op volgens corporaties

Het aanbieden van middenhuur is sinds de herziene woningwet (2015) nagenoeg gestopt. Nu op veel plekken tekorten blijken in het middensegment, wordt de roep om een actievere rol van corporaties weer groter. De gevolgen van corona versterken dit geluid: onzekerheid op de arbeidsmarkt zorgt naar verwachting voor een grotere vraag naar middenhuurwoningen. Een verruiming van de kerntaak van corporaties vergroot de slagkracht van corporaties in de middenhuur die nodig is om vraag en aanbod in evenwicht te brengen.

Circa 58% van de corporaties pleit voor uitbreiding van hun kerntaak naar de middenhuur omdat (1) met middenhuur bedienen corporaties middeninkomens, (2) zorgen zij voor meer gemixte wijken en (3) bevorderen zij doorstroming. Dit blijkt uit de corporatiebenchmark middenhuur van ruimtelijk-economisch adviesbureau Stec Groep. Ruim een kwart van de Nederlandse corporatievoorraad (61 woningcorporaties) deed mee. In deze benchmark staan de strategieën van corporaties op middenhuur centraal.

Helft corporaties ambieert meer inzet op middenhuur, maar andere thema’s hebben prioriteit

Een wettelijke basis voor actief middenhuurbeleid ontbreekt voor corporaties. Thema’s met een wettelijke basis – zoals verduurzaming en nieuwbouw van sociale huurwoningen – krijgen de voorkeur als er keuzes moeten worden gemaakt. Circa 46% van de corporaties beoogt meer inzet op middenhuur. Corporaties erkennen daarmee hun belang in de middenhuur. Bijna de helft (42%) geeft aan grote tekorten te ervaren in de middenhuur. Huisvesting van middeninkomens, gemixte wijken en doorstroming zijn de meest genoemde reden om meer te willen inzetten op middenhuur. Toch geeft 58% van de corporaties aan middenhuur geen prioriteit te geven: andere thema’s zoals verduurzaming en nieuwbouw van sociale huurwoningen zijn belangrijker, zegt 40%.

Verruiming formele rol en investeringsruimte brengt corporaties in positie

Ruim de helft (58%) van de corporaties pleit voor opname van middenhuur in hun kerntaken. Dat geeft hen formele grond om middeninkomens te huisvesten. In gebieden waar corporaties grote tekorten ervaren in de middenhuur reikt hun kerntaak bij voorkeur tot € 1.000 huur per maand (39%). In gebieden met een lagere ervaren marktspanning in de middenhuur gaat de voorkeur uit naar het segment tot € 900 huur per maand (33%). Daarnaast geeft 61% van de corporaties aan dat een korting op de verhuurderheffing de investeringscapaciteit voor middenhuur zou bevorderen.

Publicaties

Klik op het rapport of whitepaper, vul het downloadformulier in en het downloaden start direct.


Meer informatie?

Onze adviseurs staan u graag te woord. Mail of bel met 026 – 751 41 00.