27 september 2012

share
EmailLinkedInTwitter

U bent hard bezig met (oude) bedrijventerreinen. Samen met de Kamer van Koophandel Rotterdam ontwikkelden wij 3 jaar geleden het model Economische Effect Rapportage (EER) Bedrijventerreinen om de economische (toekomst)waarde van bedrijventerreinen robuust en objectief inzichtelijk te maken. Het model geeft inzicht in de effecten en toegevoegde waarde van herstructureringsingrepen voor het terrein en uw lokale economie. Dit als basis voor een aanpak met meer rendement en minder kosten.

Afgelopen jaar is de EER weer vaak succesvol toegepast en doorontwikkeld.

  • ‘Bedrijven of woningen?’: EER met de Kamer Amsterdam gericht op drie bedrijventerreinen in Amsterdam-Noord. Bedoeld om genuanceerd de ontwikkelvarianten van deze bedrijventerreinen te kunnen beoordelen. De uitkomsten worden nu gebruikt door ondernemers voor het opstellen van een eigen gebiedsstrategie. En de gemeente Amsterdam benut de resultaten bij de herziening van hun project- en investeringsbesluiten voor de terreinen.
  • De vergeten parels van Rotterdam-Zuid’: een EER met de Kamer Rotterdam en Stad Rotterdam over de sociaal-economische waarde van bedrijventerreinen voor Rotterdam-Zuid. Dit traject maakt expliciet dat de ‘Kwaliteitssprong Zuid’ niet kan zonder behoud van en investeringen in de bedrijventerreinen op Zuid. De EER heeft zo bijgedragen aan een sterkere positie van bedrijventerreinen in het nationaal programma ‘Kwaliteitssprong Zuid’.   

Als u wilt sparren over de EER dan horen wij dat graag! Onze e-mailadressen zijn p.vangeffen@stec.nl en e.dekort@stec.nl. Ons telefoonnummer is 026 – 751 41 00.