06 december 2012

share
EmailLinkedInTwitter

De Stec Groep – advies- en onderzoeksbureau op het vlak van economische ontwikkeling en vastgoed – heeft zojuist dr. Esther Geuting (40) benoemd tot directeur innovatie. Esther Geuting is sinds 2001 werkzaam bij het bureau. Stec Groep gaat over tot deze benoeming gezien de grote verandering waar de vastgoedmarkt voor staat.

Esther gaat samen met alle adviseurs van Stec Groep klanten helpen bij betere oplossingen voor de vastgoedmarkt. Stec Groep zal vernieuwing specifiek richten op:

  • Echt vraaggericht omgaan met vastgoed
  • Nieuwe verdienmodellen vastgoed en gebiedsontwikkeling
  • Slim investeren in bestaand vastgoed en bestaande gebieden
  • Succesvol veranderen van overheden, corporaties en vastgoedpartijen
  • Innovatieve regionale vastgoedstrategieën

Esther is in 2011 gepromoveerd aan de Nijmeegse Universiteit op structurering van vastgoedmarkten als instrument voor ruimtelijke ordening. Voor Stec Groep werkte Esther voor het Ontwikkelingsbedrijf van de gemeente Amsterdam.

Stec Groep helpt opdrachtgevers bij economische vragen over gebouwen, gebieden en grond. Dit op de werkvelden wonen, bedrijventerreinen en commercieel vastgoed. Opdrachtgevers zijn gemeenten, regio’s, provincies, ministeries, corporaties, ontwikkelaars, beleggers en financiers van vastgoed. Het bedrijf is vijftien jaar geleden ontstaan en gevestigd te Arnhem.