16 maart, 2017

De woningmarkt gaat naar een nieuw hoogtepunt. We zien flinke tekorten aan moderne, vraaggerichte plannen. Stedelijk wonen doet het in verschillende vormen buitengewoon goed. Ook de vraag naar klein(er) wonen neemt toe, tot in de ultieme vorm: tiny housing. Verder is particulier opdrachtgeverschap favoriet; het aandeel in de bouwvergunningen is historisch hoog. En we zien vrijwel overal in Nederland grote tekorten aan middeldure huur.

Hoe kunt u verbeteren en versnellen en uw plannen naar de markt brengen? Daar houden we een actualiteitentraining over.

Programma:

12:30 uur Lunch en kennismaken

13:00 uur Opening en aftappen vragen, door Esther Geuting

13:15 uur Presentatie “dicht op de markt zitten”, door Esther Geuting en Erik de Leve

  • Trends op de woningmarkt, korte en lange termijn.
  • Mooi stedelijk wonen: hoe ziet dat eruit? Waar, welke pmc’s en hoe pakt u dat aan?
  • De trend van klein wonen: hoe zit dat bij u? Welk woonproduct heeft op lange termijn ook toekomstwaarde?
  • Particulier opdrachtgeverschap en CPO: kansen en tips voor praktische knelpunten.
  • Ruimte bieden aan middeldure huur: hoe en waar?
  • Goed suburbaan wonen, wat loopt goed?
  • Tips om woningproductie te versnellen: markt, gebiedsstrategie, aanbestedingen, grondprijzen.

14:30 uur Pauze

14:45 uur Cases: na de kennisoverdracht kunt u uw case inbrengen. Als u uw vraag of case vooraf mailt, kunnen we u ter plekke adviezen geven.

16:15 uur Samen maken we aan het eind een totaaloverzicht van do’s en don’ts (checklist).

16.30 uur Borrel

Wilt u liever een incompany training? Dat kan natuurlijk ook. Neem dan contact op met Esther Geuting.


Trainers
naam werknemer
Esther Geuting
directeur innovatie
naam werknemer
Erik de Leve
specialist woningmarkt