15 november, 2016

Hoe ontwikkelt de vraag naar kantoren zich op korte, middellange en lange termijn? Dat is de kernvraag van de discussiebijeenkomst van Stec Groep op 15 november. Het thema is heel actueel: het nieuwe werken zet door, door robotisering en uitstoot in onder andere de financiële sector blijken kantoorbanen onzekerder, en de ideale kantooromgeving in de toekomst verandert. Ook zijn er bij een gemiddelde leegstand van 15% volgens makelaars al weer signalen van kwalitatieve krapte.

Eind van het jaar komt het Planbureau voor de Leefomgeving met een nieuwe kantorenprognose. Op deze discussiemiddag praat Stec Groep met het PBL over de eerste resultaten. Wat vindt u? Hoe ontwikkelt de vraag zich in uw gemeente of regio?

U bent van harte welkom op ons kantoor in Arnhem. Er zijn geen kosten aan deze discussiemiddag verbonden.

Programma:

12:30   Ontvangst en lunch

13:00   Opening en kennismaking

13:15   Hoe ziet de nieuwe prognose voor kantoren eruit? Door Edwin Buitelaar (programmaleider kantorenonderzoek PBL)

Welke factoren bepalen de toekomstige vraag naar kantoorruimte?

14:00 Wat betekent de nieuwe prognose voor uw beleid? Door Esther Geuting (directeur innovatie Stec Groep)

Visie op uw kantorenstrategie, kantoorlocaties, uw beleid, Ladder en instrumenten die u kunt inzetten op bestaande voorraad en nieuwbouw? Met voorbeelden van vernieuwend beleid onder andere in provincie Utrecht, Zuid-Holland en diverse steden.

14:45   Pauze

15:15   Discussie

16:15   Borrel


Trainer
naam werknemer
Esther Geuting
directeur innovatie