18 november, 2019

Komt u ook?

De Omgevingswet gaat in 2021 in. De verwachtingen zijn hoog. Tegelijkertijd bestaat er onduidelijkheid over ‘hoe’ RO, gebiedsontwikkeling en programmeren van stedelijke functies gaan werken. Samen met Hekkelman Advocaten organiseert Stec Groep daarom het kennisseminar (nieuwe) RO-werkwijzen met Omgevingswet.

Tijdens het seminar bespreken we belangrijke wijzigingen in het instrumentarium en wat dit vraagt van de RO-praktijk. Daarvoor delen we inzichten uit eigen diepgaande verkenningen met gemeenten en provincies. Ook bespreken we kansen die de nieuwe wet biedt voor gebiedsontwikkeling en verbetering van werkwijzen.

We geven antwoord op vragen als: hoe handen en voeten te geven aan echt initiatiefgericht werken? Hoe zet ik college en raad veel meer in positie met meer afwegingsruimte en keuzes vooraf? Wat vraagt dit van de omgevingsvisie, het omgevingsplan en eventuele vergunningsplichten? Welke RO-innovatie is mogelijk bijvoorbeeld door het schuiven met onderzoek naar vergunning, open normen en salderen?

We starten met een plenair deel waarin we belangrijke wijzigingen en innovatiekansen van de Omgevingswet bespreken. Daarnaast organiseren we een aantal deelsessies.

Uiteraard zijn andere collega’s, voor wie dit kennisseminar interessant zou kunnen zijn, van harte welkom!

Programma

12:00 uur     Inloop met een broodje

13:00 uur     Plenaire aftrap

  • Welkom door Wim Eringfeld (Stec Groep) & Tycho Lam (Hekkelman)
  • Belangrijke wijzigingen in het instrumentarium onder de Omgevingswet
  • Innovatiekansen voor gebiedsontwikkeling en verbetering RO-werkwijzen
  • Sneak preview: resultaten gemeentebenchmark Omgevingswet 2019

14:30 uur     Koffiepauze

15:00 uur     Deelsessies: u kunt twee keer kiezen uit de volgende vijf workshops

(1) Kansen gebiedsontwikkeling met Aanvullingswet grondeigendom
(2) Hoe u werk maakt van sterke omgevingsvisie en omgevingsplan
(3) Doorkijk: succesvol programmeren onder Omgevingswet met aandacht PAS en Ladder
(4) Benchmark Omgevingswet 2019: Hoe staat u ervoor?
(5) Nieuw RO-werkwijzen Omgevingswet voor provincies

16.30:uur     Napraten met hapje en drankje


Trainers
naam werknemer
Wim Eringfeld
directeur
naam werknemer
Tycho Lam
advocaat Hekkelman
naam werknemer
Bouke Timmen
senior adviseur