18 november, 2019

Vooraankondiging

Op maandag 18 november 2019 organiseren Stec Groep & Hekkelman Advocaten in het Huis Utrecht een kennisseminar ‘(Nieuwe) RO-werkwijzen met Omgevingswet’.

Waar we het met u over willen hebben:

  • Resultaten gemeentebenchmark Omgevingswet 2019: voortgang en verwachtingen implementatie Omgevingswet
  • Belangrijke wijzigingen in het instrumentarium: omgevingsvisie, programma, omgevingsplan en de vergunning
  • Kansen voor verbetering van RO-werkwijzen (met Omgevingswet) uit innovatieprojecten met provincies en gemeenten
  • Welke stappen u nu al kan zetten vooruitlopend op de Omgevingswet, bijvoorbeeld met Chw

Komt u ook? Reserveer maandag 18 november alvast is uw agenda. De uitnodiging en het programma volgen in september. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Uiteraard zijn ook andere collega’s binnen uw organisatie van harte welkom!


Trainers
naam werknemer
Wim Eringfeld
directeur
naam werknemer
Tycho Lam
advocaat Hekkelman
naam werknemer
Bouke Timmen
senior adviseur