27 november, 2018

Op dinsdag 27 november 2018 organiseert Stec Groep samen met Hekkelman een kennisseminar over de Ladder en Omgevingswet in Het Huis in Utrecht.

Tijdens het seminar delen we ervaringen met een jaar lang nieuwe Ladder, hoort u het resultaat van botsproeven met het vooruitschuiven van de Ladder bij flexibele plannen (nieuwe lid 3), gaan we in op de ontwikkelingen rondom schaarse rechten en stand van het land met innovatiekansen onder de Omgevingswet en de Crisis- en herstelwet.

Komt u ook? Uiteraard zijn andere collega’s binnen uw organisatie, voor wie dat seminar interessant zou kunnen zijn, ook van harte welkom! Inschrijven kan via de knop ‘Direct inschrijven’ rechts op deze pagina. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Programma

12:00 uur     Inloop met broodje

13:00 uur     Plenaire aftrap

  • Welkom door Wim Eringfeld (Stec Groep) & Tycho Lam (Hekkelman)
  • Actualiteiten Ladder & Omgevingswet door Tycho Lam (Hekkelman)
  • Resultaten gemeentebenchmark Omgevingswet 2018 door Bouke Timmen (Stec Groep) en korte reactie twee gemeenten
  • Experimenteren Omgevingswet met Chw door Monique Arnolds (programmamanager implementatie Chw BZK)
  • Innovatie onder de Omgevingswet door Esther Geuting (Stec Groep) en korte reactie twee provincies

14:30 uur     Koffiepauze

15:00 uur     Themasessies: u kunt 2 keer kiezen uit de volgende 4 workshops

  • (1) Doorgeschoven Laddertoets en vraag maar raak Ladderhandreiking
  • (2) Ladder bij retail, leisure en overige stedelijke voorzieningen
  • (3) Hoe ver staat uw gemeente met de Omgevingswet en de Chw?
  • (4) Eerste bevindingen innovatietraject Omgevingswet provincies

16:30 uur     Borrel


Trainers
naam werknemer
Wim Eringfeld
directeur
naam werknemer
Bouke Timmen
senior adviseur
naam werknemer
Esther Geuting
directeur innovatie
naam werknemer
Tycho Lam
advocaat Hekkelman