20 juni, 2017

Per 1 juli geldt de nieuwe Ladder. Daarom geven we op 20 juni een extra actualiteitentraining over de Ladder gericht op bedrijventerreinen en andere commerciële functies, zoals leisure-ontwikkelingen, zorgparken en gemengde economische gebiedsontwikkeling.

Vragen die deze middag aan bod komen:

 • Hoe uw plan met economische functies te onderbouwen?
 • Wat verandert er concreet in de nieuwe Ladder en wat betekent dat voor uw Ladder-motivering?
 • Wat betekent de nieuwe mogelijkheid om de Ladder-motivering bij globale plannen door te schuiven in de praktijk, en wat is verstandig?
 • Welke nieuwe inzichten biedt recente jurisprudentie over de Ladder voor economische functies?

Stec Groep adviseerde recent meerdere grootschalige en kleinschalige ontwikkelingen succesvol over het correct gebruik van de Ladder. Voorbeelden zijn onder meer Brainport Industries Campus, logistiek bedrijventerrein Medel, logistiek bedrijvenpark Westfields en Florapark Asten. Maar we adviseren ook rondom gemengde economische gebieden zoals Binckhorst (Den Haag), Hembrug (Zaanstad), zorgparken en hotels. Onze leerervaringen uit deze en andere trajecten nemen we graag met u door.

De training is nuttig voor:

 • Planologen en strategen ruimte
 • Beleidsmedewerkers EZ en bedrijventerreinen
 • Projectleiders gebiedsontwikkeling
 • Juristen van overheden

Programma:

12:30 Lunch

13:00 Opening en kennismaking

13:15 De nieuwe Ladder door Peter van Geffen (directeur Stec Groep)

 • Nieuwe Ladder
 • Doorgeschoven Ladder-toets
 • Doorkijk Omgevingswet
 • Nieuwe Ladder-handreiking

13:45 Succesvolle cases werklocaties door Juriën Poulussen (medior adviseur Stec Groep)

 • Florapark Asten, Westfields Oirschot en BIC Eindhoven
 • Leisure, zorg en gemengde economische gebieden
 • Uitbreidingen van bestaande bedrijven op locatie
 • Succesfactoren en risicoreductie: wat gaf de doorslag?
 • Ervaringen uit regionale programmering Overijssel

14:30 Pauze en netwerken

15:00 Free advice: het bankje (intervisie)

 • Uw case centraal
 • Advies voor en met elkaar

16:00 Ladder-plan: van struikelblok naar succes (intervisie)

 • Vertaling advies naar concrete actie voor u
 • Checklist afronden

16:30 Borrel en netwerken


Trainers
naam werknemer
Juriën Poulussen
senior adviseur