18 februari, 2016

Hoe schrapt u harde plannen zonder planschade? En hoe doet u dit privaatrechtelijk correct zodat u geen contractschade krijgt? Schrappen zonder planschade: een nieuw vak dat Nederland moet aanleren. Er is in ieder geval veel meer mogelijk dan de gemiddelde gemeente denkt.

We behandelen in deze training stap voor stap dat wat nodig is om uw planvoorraad weer marktconform te krijgen.

U bent van harte welkom.