19 november, 2020

Vorig jaar gaf 60% van de gemeenten nog aan grond aan te willen kopen en voerde meer dan de helft een (situationeel) actief grondbeleid. Maar de coronapandemie en bijbehorende maatregelen zorgen nu voor onzekerheid op de grond- en vastgoedmarkt. Wat voor effecten heeft corona op grondopbrengsten, het uitgiftetempo en fasering van plannen? Hoe zit dat in uw gemeente?

Na onze online training bent u weer helemaal bij en actualiseert u eenvoudig uw eigen grondprijsbeleid.

Programma

13:00 uur     Opening

13:05 uur     Marktconforme grondprijzen en actueel grondbeleid voor 2021:

  • Wat zijn marktconforme (grond)prijzen voor woningen, winkels, bedrijfsruimten, kantoren en zorgvastgoed voor 2021?
  • Hoe om te gaan met specials zoals tijdelijke functies, datacenters of zonnepaneelvelden?
  • Welke verwachtingen voor 2021 zijn er voor de verschillende vastgoedsegmenten?
  • Met welke bouw- en bijkomende kosten moet u rekenen op dit moment en wat verwachten we voor de toekomst?
  • Welke risico’s zien we voor uw grondexploitaties en hoe kunt u die inzichtelijk maken en mogelijk beheersen?
  • Onderhandelen over prijzen.
  • Wat betekenen de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van de Omgevingswet en Aanvullingswet voor u?
  • Hoe dit te vertalen in uw grondbeleid en grondprijsbeleid voor 2021.

14:00 uur     Korte pauze

14:10 uur     Samen aan de slag:

  • Uw eigen situatie: grondprijzen en -beleid in uw gemeente voor 2021
  • Intervisie en oplossingen

15:00 uur     Afsluiting


Trainers
naam werknemer
Jasper Beekmans
senior adviseur
naam werknemer
Erik de Leve
specialist woningmarkt