08 oktober, 2020

Werklocaties zijn dé sleutelgebieden voor ‘Next Economy’ en het behalen van duurzaamheids- en klimaatdoelstellingen voor 2050. Energietransitie, omslag naar een circulaire economie en digitalisering op werklocaties zijn de grote investeringsthema’s. Vertraging door de coronacrisis ligt intussen op de loer. Hoe voorkomen we dit? Hoe laat u bedrijven en werklocaties sterker en duurzamer uit de crisis komen?

Op 8 oktober organiseren we hierover een praktisch seminar. U hoort onze visie en krijgt veel concrete voorbeelden van ons en andere praktijkdeskundigen.

Doet u mee? Maximaal 25 deelnemers kunnen de bijeenkomst fysiek bijwonen. Dus geef u snel op. Online deelname (streaming via YouTube) is onbeperkt. Graag tot ziens! (Wilt u bij aanmelding in het veld opmerkingen aangeven of u fysiek of digitaal deelneemt.)

Programma

12:45 uur     Inloop en lunch voor aanwezigen in de Verkadefabriek

13:00 uur    Start webinar en opening door Wim Eringfeld (Stec Groep)

13:05 uur     ‘Werklocaties 2050: circulair, slim en vitaal’ door Evert-Jan de Kort (Stec Groep)

 • Waarom – juist nú – investeren in werklocaties? Wat zijn plekken met grote urgentie en potentie voor circulaire economie, energietransitie en next economy?
 • Hoe start u met het circulair, slim en vitaal maken van uw werklocaties? Wat beweegt bedrijven nu en komende jaren? Welke investeringsacties zijn zo bezien kansrijk én coronaproof?
 • Hoe houdt u de turbo op vernieuwing en verduurzaming op uw werklocaties? Hoe zorgt u voor langjarige investerings- en actiebereidheid? Hoe doet u dit voor uw bedrijventerrein, logistieke cluster en gemengde woon-werkgebieden?
 • Wat is uw rol als overheid? En hoe zet u uw bedrijven in positie?

13:25 uur     Afvalloos Amersfoort: wat betekent dat voor bedrijventerreinen? Door Han Bruggink (Gemeente Amersfoort) en Bas Slager (Repurpose)

 • Amersfoort wil in 2030 een CO2-neutrale en afvalloze stad zijn. Slimmer gebruik van grondstoffen moet hierbij helpen.
 • Hoe krijgt Amersfoort ondernemers in beweging voor circulaire economie?
 • Leidt de coronacrisis tot andere keuzes en inzet van de gemeente?
 • Leren van praktijkervaringen op bedrijventerrein De Isselt, waar onder andere een circulaire ambachtsplaats is gerealiseerd.

13:45 uur     Circulair in de praktijk: hoe zet het innovatieve PaperFoam uit Barneveld stappen en waar lopen zij tegenaan? Door Mark Geerts (PaperFoam)

 • Prijswinnend bio-based verpakkingsbedrijf en ondertekenaar van het Grondstoffenakkoord.
 • Hoe realiseren zij hun circulaire ambities op Harselaar-Oost?
 • Welke impact heeft de coronacrisis op hun ambities, activiteiten en supply chain?
 • Concrete tips van Mark aan overheden om CE te versnellen, ook in coronatijd.

14:05 uur    Interactieve (via zaal en chat) paneldiscussie ‘Werklocaties 2050’. Met een mix van overheid, onderwijs en bedrijfsleven.

15.00 uur     Afsluiting en einde bijeenkomst


Trainers
naam werknemer
Jasper Beekmans
senior adviseur
naam werknemer
Evert-Jan de Kort
senior partner
naam werknemer
Juriën Poulussen
senior adviseur