27 juni, 2019

In Nederland neemt de vraag naar arbeidsmigranten toe, met name in de sectoren logistiek, land- en tuinbouw, voedingsindustrie en de bouw. Voor deze arbeidsmigranten ontstaat er op steeds meer plekken een tekort aan passende huisvesting en staat de huisvestingskwaliteit onder druk. Om in de toekomst nog voldoende arbeidsmigranten aan te kunnen trekken en te binden is visie nodig. De urgentie om met deze vraagstukken aan de slag te gaan is groot.

Stec Groep organiseert hierover een nieuwe training waarin we onze leerervaringen delen uit projecten op het gebied van arbeidsmigrantenhuisvesting. Daarnaast is er veel ruimte voor inbreng van uw cases en intervisie. Wim Eringfeld (jarenlange ervaring in de logistiek bij DHL) en Martijn van den Bosch (specialist in regionale afstemming en huisvestingsvraagstukken) bundelen hun kennis en praten u helemaal bij.

Programma

12:30 uur     Lunch

13:00 uur     Opening, kennismaking en aftappen vragen

13:15 uur      Kennisoverdracht arbeidsmigranten: hoeveel, waar en hoe?

 • Arbeidsmigranten(huisvesting): vaak een onbekend terrein
 • Landelijke inzichten in arbeidsmigranten: aantallen, doelgroepen, ontwikkeling, sectoren, et cetera
 • Hoe brengt u de doelgroep arbeidsmigranten in beeld?
  – Waar wonen en werken de arbeidsmigranten in uw gemeente of regio?
  – Onderscheid tussen verblijfsduur en type arbeid?
  – Groeit de groep arbeidsmigranten (structureel)?
  – Wat is de toegevoegde waarde van deze arbeidskrachten voor uw regio?
 • Hoe maakt u de vertaling naar uw beleid en een solide (regionale) afstemming en afspraken?
  – Passende huisvesting versus onwenselijke/illegale huisvesting?
  – Kwaliteit van arbeidsmigrantenhuisvesting: normen en ambities?
  – Hoe verhoudt dit zich tot thema’s als arbeidsmarkt, vergrijzing, leefbaarheid en draagvlak?

14:30 uur     Pauze

15:00 uur     Free advice (intervisie)

 • Uw cases staan centraal: stuur uw case gerust vooraf naar ons toe!
 • Advies voor en met elkaar

16:30 uur     Afronding en netwerkborrel


Trainers
naam werknemer
Martijn van den Bosch
medior adviseur
naam werknemer
Wim Eringfeld
directeur