24 november, 2016

Overcapaciteit van plannen belemmert uw gemeente in haar ontwikkeling. Ook loopt u dan snel tegen de Ladder voor duurzame verstedelijking aan. U moet keuzes maken, juist om de goede plekken op de markt te krijgen en aan te sluiten op de behoefte aan wonen, bedrijventerreinen, et cetera. Bij het schrappen van plannen komt het planschadespook snel om de hoek kijken. Hoe voorkomt u plan- en contractschade bij het schrappen van slechte plannen? Hoe brengt u voorzienbaarheid in de praktijk? Stec Groep adviseert veel over dit onderwerp.

24 november geven we de training: Schrappen zonder planschade. Hierin nemen we alle actuele vragen en thema’s door die spelen bij vermindering van uw plancapaciteit. U bent van harte welkom.

Programma:

12:30   Ontvangst en lunch

13:00   Opening en kennismaking

13:15   Welke mogelijkheden heeft u en wat zijn risico’s per type project, door Jan Paul Stouten (senior adviseur Stec Groep)

  • Stel vast wat er gebeurt als u niet deprogrammeert.
  • Identificeer zorgvuldig de juiste plannen voor (de)programmering.
  • Welke mogelijkheden heeft uw gemeente publiekrechtelijk (ook regionaal) om te deprogrammeren? Bijvoorbeeld het creëren van voorzienbaarheid.
  • Hoe vermijdt u privaatrechtelijke contractschade? Welke mogelijkheden heeft u?
  • Hoe communiceert u met marktpartijen?
  • Stappenplan Stec Groep deprogrammeren.

15:15   Pauze

15:30   Zelf aan de slag

  • Uw gemeente: waar liggen de kansen, wat is nog nodig? Hoe vermindert u risico’s van deprogrammeren?
  • Intervisie en oplossingen.

16:45   Borrel


Trainer