21 november, 2019

De huidige grond- en vastgoedmarkt vraagt (pro-)actief grondbeleid van gemeenten. Sterk gestegen stichtingskosten en het ontbreken van bouwcapaciteit leiden er toe dat hogere verkooprijzen niet altijd meer zorgen voor hogere grondopbrengsten.

De betaalbaarheid van woningen staat onder druk. Tegelijkertijd verandert wet- en regelgeving, zoals de Aanvullingswet grondeigendom en de Omgevingswet. Wat betekent dit voor grondwaarde en -posities? Hoe anticipeert u maximaal op deze veranderingen? En hoe maakt u uw grondprijsbeleid toekomstgericht en robuust?

Op 21 november geven we een training over actuele zaken voor uw grondprijsbeleid. We gaan in op de grondprijzen voor alle relevante functies. Na deze training bent u weer helemaal bij en actualiseert u eenvoudig uw eigen grondprijsbeleid.

Programma

12.30 uur     Ontvangst en lunch

13.00 uur      Actuele en marktconforme grondprijzen en -beleid:

  • Wat zijn marktconforme (grond)prijzen voor woningen, winkels, bedrijfsruimten, kantoren en zorgvastgoed voor 2020?
  • Met welke bouw- en bijkomende kosten moet u rekenen: hoe sterk zijn ze gestegen? En wat zijn de verwachtingen? (inclusief verduurzamen) Wat betekent dit voor uw grondprijzen?
  • Residueel rekenen met huur- en koopwoningen: vrije sector en sociaal, tiny housing en (collectief) particulier opdrachtgeverschap
  • Rekenen aan bijzondere segmenten, zoals grote logistieke kavels en pdv, en zorg
  • Onderhandelen over grondprijzen
  • Wat voor effect hebben de Aanvullingswet grondeigendom en de Omgevingswet op de prijsvorming en grondexploitaties?

15:00 uur     Korte pauze

15:15 uur     Zelf aan de slag

  • Uw eigen situatie: grondprijzen en -beleid in uw gemeente
  • Intervisie en oplossingen

16:30 uur     Borrel


Trainers
naam werknemer
Esther Geuting
directeur innovatie
naam werknemer
Erik de Leve
specialist woningmarkt