13 juni, 2019

Wat zijn actuele, marktconforme grondprijzen voor uw gemeente? Kunnen de grondprijzen nog omhoog in de woningbouw, of is er een kantelpunt bereikt? En wat betekenen de BENG-normen voor nieuwbouw? Maakt u goed onderscheid in reguliere en logistieke kavels op de bedrijventerreinenmarkt? Hoe sluit u goed aan op de actuele situatie met uw grondbeleid? En hoe krijgt u meer inzicht in grondprijzen voor sociale woningbouw en overige functies?

Op 13 juni geven we een training over grondprijzen (en de grondprijsnota). Hier gaan we in op actuele zaken die spelen voor uw grondprijzen en uw grondprijsbeleid.

Programma

12:30 uur    Ontvangst en lunch

13:00 uur    Actuele en marktconforme grondprijzen en -beleid:

  • Wat zijn marktconforme (grond)prijzen voor woningen, winkels, bedrijfsruimten, kantoren en zorgvastgoed anno 2019? Marktupdate en aandacht voor bandbreedtes binnen gemeenten
  • Residueel rekenen met huurwoningen: vrijesector en sociaal, koopsegmenten, tiny housing en (collectief) particulier opdrachtgeverschap
  • Prijsverbetering bijzondere segmenten, zoals grote logistieke kavels en pdv
  • Met welke bouw- en bijkomende kosten moet u rekenen: hoe sterk zijn ze gestegen? En wat zijn de verwachtingen? Wat betekent dit voor uw grondprijzen?
  • Wat zijn de effecten van duurzaamheidseisen en de BENG-normen?
  • Onderhandelen over prijzen
  • Hoe bovenstaande op te nemen in uw grondbeleid

15:00 uur    Korte pauze

15:15 uur    Zelf aan de slag

  • Uw eigen situatie: grondprijzen en -beleid in uw gemeente
  • Intervisie en oplossingen

16:30 uur    Borrel


Trainers
naam werknemer
Erik de Leve
specialist woningmarkt
naam werknemer
Jasper Beekmans
senior adviseur